Kamin, vedspis och andra eldstäder

Kaminer, öppen spis, vedspis, pelletspannor och andra eldstäder är viktigt att de installeras på ett säkert sätt för att minska risken för brand i egna huset och att grannar inte ska störas av rök.

Att kolla innan du ansöker

Innan du installerar eldstad finns vissa saker som kan vara bra att kolla upp.

 • Se efter om det finns en detaljplan för ditt område. Karta med detaljplaner och sammanhållen bebyggelse. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Ta kontakt med sotaren eller annan sakkunnig för att diskutera utformningen av rökkanalen.
 • Undersök så golvet är tillräckligt stabilt för att klara tyngden av eldstaden
 • Undersök hur installationen kan göras brandsäkert.
 • Lever kaminen eller vedspisen upp till utsläppskraven? Det finns vissa undantag för dig som har ett äldre hus, läs mer under den rubriken.
 • Välj rätt effekt för "myseldning" (2x4 timmar/vecka) eller uppvärmning.
 • Se efter om det är eldningsförbud eller restriktioner i ditt område om när du får elda. Läs mer på vedeldning.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som behövs. Se nedan.

Behövs bygganmälan?

Du behöver göra en anmälan om du ska installera en ny eldstad.

Bygglov kan behövas om eldstaden behöver en ny skorsten som påverkar byggnadens utseende mycket t.ex. om skorstenen placeras på en fasad. Läs mer på Måla om och byta fasad.

Du får inte installera innan du fått ett startbesked.

Det finns krav på eldstadens förbränning för att minska utsläpp av miljöfarlig koldioxid och dioxiner. Grundregeln är att nya eldstäder ska uppfylla dagens utsläppskrav. Men det finns undantag utifrån byggnadens kulturvärden om eldstaden som ska installeras är samtida med huset och passar för huset. Så ett hus från 40-talet kan ha en vedspis från samma tid, eller en villa från 80-talet kan installera en kamin från 80-talet. Att ett nyare hus är byggt i gammal stil är inte skäl för undantag av utsläppskraven.

De reglerna gäller eldstäder som används för uppvärmning, vilket gör att t ex bastukaminer, kakelugnar och öppna spisar inte har krav på utsläpp och verkningsgrad.

Om du byter ut en eldstad mot en annan snarlik behöver du inte göra en anmälan. Det gäller bara om det är samma typ av eldstad, storlek, effekt och anslutning till rökkanalen. T ex en vedspis mot en annan liknande vedspis. Var det länge sen som den tidigare kaminen plockades ut så behöver du också göra en anmälan.

Att ta ut och renovera en vedspis eller annan eldstad och sen sätta tillbaka får du göra utan anmälan.

Det behövs en anmälan om du ska installera en eldstad som är annorlunda mot den tidigare. T ex en kamin i en öppen spis.

Oftast är det bra att börja med att få råd från installatör, sotare eller annan sakkunnig om vilken typ av eldstad som är lämplig, höjd på skorsten, brandsäkerhet och vad för säkerhetsanordning på taket som behövs. När du vet det förbereder du handlingar och skickar in en anmälan till oss. Sen låter du installera eldstaden. När eldstaden är installerad ska sotaren göra en besiktning och skriva ett protokoll om att den är godkänd. För att du ska få slutbesked så skickar du in en signerad kontrollplan till oss om att allt är rätt gjort. När vi fått kontrollplanen och besiktningsprotokollet får du slutbesked och allt är klart!

Eldstäder, braskassetter och dylikt ska placeras på golv som klarar den extra vikten. Underlaget ska utformas så att brandspridning nedåt förhindras och otätheter pga. sättningar inte uppkommer i anslutna kanaler och rörledningar.

Du är själv ansvarig för att följa lagar och regler vid installation och eldning. Oavsett vilken typ av kamin, vedspis eller kakelugn du väljer är brandsäkerheten det mest väsentliga.


Observera att skorsten ska vara minst 1 meter hög över taket och nå över taknocken
. Grundregeln är att om avståndet mellan skorstenen och taknocken är mindre än 2,3 meter bör skorstenen gå minst 0,4 meter över nocken.

Din ansökan

De handlingarna behövs vid ansökan är:

 • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten.
 • Situationsplan (eller fyll i e-tjänsten)
 • Planritning som visar var i huset skorstenen placeras.
 • Prestandadeklaration, teknisk beskrivning eller CE-märkning.
 • Foto utvändigt, om det finns en befintlig skorsten som ska användas.
 • Fasadritning, om det är en ny skorsten. Finns det ingen fasadritning att utgå ifrån kan ett foto användas där den nya skorstenen ritas in. Fotot ska vara från gaveln och skorstenen ska måttsätts med total höjd, höjd över nock och avstånd till taknocken.
 • Förslag på kontrollplan

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Blanketter, exempel ritningar och kontrollplaner hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 4 veckor på oss att fatta ett beslut om din anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se