Riva andra byggnader

Här kan du läsa vad som gäller för att riva byggnader som hör till ditt bostadshus. Som garage till villan eller en gammal lada på en gård.

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Om du tar bort delar av en byggnad men stommen hela tiden finns kvar så räknas det alltså inte som en rivning. Exempelvis att på ett tak ta bort plåt, spont och isolering men takstolarna är kvar.

Det räknas också som rivning att flytta en byggnad från en plats till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Innan du ansöker

Innan du ansöker om bygglov eller gör anmälan finns vissa saker som kan vara bra att utreda.

Behövs rivningslov?

Det behövs rivningslov för att riva hela eller delar komplementbyggnader som t ex garage, förråd och annat.

Undantag finns för byggnader eller tillbyggnader som inte behövde bygglov att bygga. Attefallshus behöver rivningsanmälan. Skärmtak, altaner och friggebodar som byggds utan bygglov behöver inte något tillstånd att riva.

Du behöver inte rivningslov eller anmälan för att riva hela eller delar komplementbyggnader som t ex garage, förråd och annat.

Din ansökan

De handlingar behövs vid ansökan är:

  • Ansökningsblankett, se relaterade dokument eller att fyll i via e-tjänsten.
  • Situationsplan.
  • Foto på huset som ska rivas.
  • Rivningsplan/materialhanteringsplan.
  • Kontrollplan.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda. Under Exempel ritningar, kontrollplan och handlingar hittar du exempel på hur ritningar och kontrollplan ska utformas och vad de ska innehålla.

En handläggare kan om det behövs begära in fler ritningar eller anmälan om kontrollansvarig.

Dags att ansöka

Skicka gärna in din ansökan digitalt via vår e-tjänst. Det går även att mejla eller att skicka via post till vårt kontor.

När din ansökan kommit in till oss kommer en handläggare att granska det du skickat in. Om ansökan inte är komplett får du ett föreläggande om komplettering. Det betyder att du måste komplettera handlingarna inom en viss tid. När alla handlingar och ritningar finns har vi 10 veckor på oss att fatta ett beslut om lov och 4 veckor för anmälan. Läs mer på Bygglov från start till mål.

Avgift

När du ansöker tar vi ut en fast avgift för bygglov och anmälan. Kolla vad det kostar på Så mycket kostar bygglov, anmälan och dispens.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

När du bygger, river och renoverar uppstår avfall av olika slag. Det bygg- och rivningsavfall du skapar ska sorteras på plats. Kravet gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Läs mer om Bygg- och rivningsavfall.

Rådgivning

Vi på miljö- och byggavdelningen hjälper dig gärna med din ansökan. Vi kan ge tips och råd i hur handlingar och ritningarna ska se ut och förklara hur processen går till.

Uppdaterad: Sidansvarig: Nazdar Hussein

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se