• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Färdtjänst

Vad är färdtjänst?
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Med färdtjänst kan du resa i hela Kramfors kommun samt fyra mil utanför kommungränsen. För resor utanför detta område kan du ansöka om riksfärdtjänst, läs mer till vänster.

Viktig nyhet från september 2016
I augusti gjorde länstrafiken Din Tur en förändring när det gäller busskort. Det innebär att även du som åker med buss och tåg via ditt färdtjänstkort berörs. Om du enbart åker taxi kan du fortsätta resa med det kort du har idag. Men om du åker buss och tåg behöver du komplettera med ett nytt reskort senast 31 december 2016. Det går inte att fylla på det gamla färdtjänstkortet, men du kan använda det och resa upp din inbetalda pott fram till årsskiftet. Om du vill byta redan nu går det att få pengarna överflyttade till det nya reskortet.

Vem kan få färdtjänst?
Färdtjänst kan beviljas till dig som har ett bestående funktionshinder (under minst 6 månader) och vars funktionshinder medför väsentliga svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik.

Specialfordon
Om du är rullstolsburen, eller av andra skäl inte kan ta dig in och ur en taxi, kan du beviljas tillstånd för specialfordon.

Ansökan
För att ansöka krävs följande handlingar:
• Ett läkarintyg (om färdtjänsthandläggaren efterfrågar det) .
• En ansökan via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. E-tjänst och blankett finns härlänk till annan webbplats, eller kan nås via länk till höger på sidan.
Du kommer att behöva träffa handläggaren som gör en utredning och bedömning av ditt funktionshinder och din förmåga att nyttja kollektivtrafik. Därefter tar handläggaren ett beslut. Handläggningstiden är ca en månad.

Överklaga beslut
Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Hur beställer jag resor?
Beställning av färdtjänstresa ska göras hos kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län: Tel:0612-439 00

Avgift
Egenavgiften vid resor med färdtjänst är 1.5 gånger gällande taxa för kollektivtrafiken i länet. Ledsagare åker gratis, om resenären har beslut om ledsagare i sitt färdtjänsttillstånd. 

Uppdaterad: 2018-08-14 Sidansvarig: Karin Lindberg

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Lindberg
Tel: 0612-803 41
fardtjanst@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.