• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Konferensens föredragshållare

Pär Johansson 

I huvudet på en normalstörd - att bli sedd, behövd och tagen i anspråk

Pär är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik-teatern. En teater där utvecklingsstörda och normalstörda agerar tillsammans på scenen. Förutom utsålda Sverige-turnéer med "Elvis" och "Trollkarlen från Oz" innehåller Glada Hudik-teaterns resa bland annat framträdanden i New York, långfilmen "Hur många lingon finns det i världen?" och den folkkära reklamfilmskaraktären ICA-Jerry.

Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han har medverkat i Skavlan och fått priser som Guldmasken, Astrid Lindgrens Världs pris och årets eldsjäl. Vad sker om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger dem en chans att utvecklas?

Laura Hartman 

Tillit ger bättre verksamhet - tillitsbaserad styrning i praktiken

Laura Hartman är docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ordförande i Tillitsdelegationen. Hon brinner för att skapa samhällsnytta av forskning och har ägnat sig åt frågor kring välfärdssektorn och arbetsmarknaden.

Laura leder sedan 2016 regeringens Tillitsdelegation med uppdrag att utveckla styrning och ledning i offentlig sektor. Hur påverkar detta min bygdegårdsförening?

I sitt föredrag beskriver Laura Hartman hur mer tillit kan skapa bättre verksamheter. Det sker inte genom omfattande detaljstyrning och granskning, verksamheter måste istället styras och ledas med större tillit till de professionella medarbetarna.

Josefina Syssner 

 

Resurser för platsutveckling – vilka är dom och hur får vi dom att växa?

Vilka resurser är det som gör en plats trivsam, inkluderande och attraktiv? Var finns resurserna, hur får vi syn på dom och hur kan vi få dom att växa? Här får vi konkreta tips kring hur vi kan tänka kring alla de lokala och praktiska exempel som presenteras senare under dagen.

Josefina Syssner är docent i kulturgeografi vid Linköpings universitet och har mångårig erfarenhet av att forska och föreläsa om lokal utveckling och platsutveckling – framförallt på platser utanför de stora tillväxtregionerna.

Tillväxtverket plus Flen och Kramfors kommuner

 

Hur formar vi världens bästa plats där alla trivs och vill bo?

Förmågan hos en plats att locka till sig och behålla människor, oavsett om de ska bo och leva, driva företag eller bara besöka, avgör i hög grad kraften till att utvecklas och växa.

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att arbeta med just denna fråga. Utifrån lokala förutsättningar har 10 pilotkommuner utvecklat metoder för stärkt lokal attraktionskraft. Efter en inledning av Maria Engström från Tillväxtverket berättar Flen och Kramfors kommuner om sina projekt.

Flen har arbetat fram en turistisk översiktsplan och planerar nu för hur besöksnäring, fritid och kultur kan integreras på ett naturligt sätt i samhällsplaneringen. Kramfors projekt handlar om hur attraktionskraft kan byggas inifrån och att finna vägar hur samhällen och miljöer kan bidra med sina unika förutsättningar. Olikheter som berikar och gynnar helheten.

Jenny Långström

 

Inkludering skapar stärkt lokal attraktionskraft

Hur tar vi på bästa sätt tillvara på människors kompetenser och hur nyttjar vi de olikheter som idag är en självklarhet i Sverige. Vilka är vinnare och förlorare när samhället inte är jämställt?

Under Jenny Långströms föredrag får du tips och trix på hur vi på alla nivåer kan arbeta rättighetsbaserat.

Jenny Långström har under flera år arbetat med frågor som handlar om hur vi gemensamt kan forma en plats där vi växer både som samhälle och människor. Jenny är särskilt sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen Västernorrland.

Uppdaterad: 2018-09-26 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Anders Bosenius
Näringslivsutvecklare
070-190 85 60
anders.bosenius@
kramfors.se

Program (pdf)

Program Progam Landsbygdskonferens 2018

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.