08 november 2016
Bygga, bo & miljö

Bostäder nu och i framtiden

Kommunen har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram.

- Det känns väldigt bra. Enligt lag är vi skyldiga att ha ett sånt här program. Men eftersom vi minskat i befolkning under många decennier och även rivit bostäder så har det inte varit aktuellt, säger Staffan Östman, chef samhällsavdelningen.

Bostadskö i vår kommun
För första gången på många år har kommunen en bostadskö.
- Bostadsförsörjningen är av strategisk betydelse för vår kommun och för kommunens fortsatta utveckling. Och frågan rör inte bara efterfrågan på nya bostäder utan även att kunna komplettera och förändra det bestånd som finns, säger Gudrun Sjödin (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Handlingsplan utifrån behov
Syftet med programmet är att studera och presentera behovet av bostäder i Kramfors utifrån en aktuell analys. Därifrån tas en handlingsplan fram som ska motsvara de behov som identifierats.

Programmet har varit ute på remiss och ett flertal synpunkter har kommit in från både politiska partier och Länsstyrelsen.

Läs hela programmet kring bostadsförsörjning.PDF

Ärendet behandlades den 8 november på kommunstyrelsens arbetsutskott och förväntas klubbas på fullmäktigemötet i början på december.

Uppdaterad: 2019-07-23 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Staffan Östman
Chef samhällsavdelningen
0612 - 803 07
staffan.ostman@kramfors.se

Gudruns Sjödin
Vice ordförande kommunstyrelsen
0612-804 02
gudrun.sjodin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.