• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
30 januari 2017
Bygga, bo & miljö

Granska lucktomtens detaljplan

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Syftet med detaljplanen är att revidera planbestämmelserna och utöka arealen för fastigheten Trädgårdsmästaren 7 där det planeras för ett flerbostadshus med 18 lägenheter.

Planen syfte är även att ge möjlighet att utöka antalet boendeparkeringsplatser för intilliggande kvarteret Banken. Det aktuella planområdet ligger i centrala Kramfors, mellan Limstagatan, som är gågata, och Babelsbergs grönområde.

Planförslaget är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad.

Har ni frågor och funderingar angående planförslaget, kontakta planhandläggare Matti Heino, kontaktuppgifter finns här till höger.

Ladda hem materialet här:

DetaljplanPDF

PlanbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 14 februari 2017 till
Miljö- och byggförvaltningen
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

eller via e-post till mob@kramfors

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Miljö- och byggförvaltningen
Kramfors kommun

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Matti Heino
Planhandläggare
Miljö- och byggförvaltningen
0612-803 61
matti.heino@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.