• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
15 september 2017
Bygga, bo & miljö

Infomöte om E4 Ullånger-Docksta

Mitträcke, vändslingor, gång- och cykelväg, busshållplatser, rastfickor... Det är mycket som är på gång längs E4 mellan Ullånger och Docksta. Den 28 september bjuder Trafikverket in allmänheten till informationsmöte.

Mötet kommer att hållas kl 18.00 på Kustladan.

Vad: Sträckan Ullånger–Docksta ingår i den satsning på mötesseparation som gäller hela E4. Totalt 11 km ombyggd E4 till mötesfri väg med mitträcke, gång- och cykelväg parallellt med vägen, vändslingor som underlättar passager förbi mitträcket, busshållplatser och rastfickor. Även enskilda vägar och bullerdämpande åtgärder såsom fönster och uteplatser ses över.

Varför: Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för trafikanterna och skapa bra lösningar för friluftslivet i området.

Nuläge: Skanska tilldelades entreprenaden i juli 2017. Den 28/9 mellan kl 18.00 och 20.30 bjuder vi in till ett öppet hus på Kustladan för att informera om kommande arbeten. Klockan 18.30 håller vi en allmän presentation. Varmt välkommen!

Planerad byggtid: Augusti 2017 - 2018/2019

Foto: Trafikverket

Uppdaterad: 2017-09-28 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten

Torbjörn Nylander
Projektledare Trafikverket
010-124 25 89
torbjorn.nylander
@trafikverket.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.