• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
28 september 2017
Bygga, bo & miljö

Trafiknyheter i centrala Kramfors

I höst kommer nya trafikföreskrifter införas i centrala Kramfors. Den 1 oktober sänks hastigheten längs Torggatan, Biblioteksgatan och Bruksgatan och den 1 november kommer fler förändringar som gäller huvudleder och väjningsplikt.

Redan idag är Stationsgatan och Doktor Barks gata hastighetbegränsade till 30 kilometer i timmen. Från och med den 1 oktober sänks även hastigheten till 30 kilometer i timmen längs Torggatan, Biblioteksgatan och Bruksgatan. Hastighetsreglerna i centrum blir på så sätt mer enhetliga.

– Sträckan ligger i ett område där många rör sig dagligdags. Körbanan är relativt smal på vissa delar av sträckan och dessutom är det angeläget att vi sänker hastigheten med tanke på Kramforsskolan, säger Tomas Braxenholm vid Kramfors kommuns tekniska avdelning.

Huvudled från Kyrkviksvägen och vidare
Den 1 november införs ytterligare förändringar i trafikmiljön i centrala Kramfors. Kyrkviksvägen med fortsättning mot öster på Gränsgatan och vidare in på Industrivägen blir huvudled för att få ett mjukare trafikflöde. Även Industrivägen mellan Ringvägen och Bergomsvägen blir huvudled. Industrivägen är skyltad som huvudled idag men något formellt beslut har inte funnits.

Väjningsplikt
Den 1 november kommer också väjningsplikt att införas vid ett antal utfarter i centrala Kramfors där högerregeln tidigare gällt.

– Nuvarande trafikmiljö, speciellt vid utfarterna till Viktoriagatan, skapar en viss osäkerhet om väjningsplikt gäller eller inte. Nu tydliggör vi samtidigt som vi får ett mjukare och säkrare flöde i trafiken, säger Tomas Braxenholm.

De utfarter som får väjningsplikt mot Viktoriagatan är Johannesgatan, Brunnsgatan, Kvarngatan och Björstagatan. Även Stationsgatan får väjningsplikt mot Torgatan samt Doktor Barks gata mot Bruksgatan.

Trafikanalys och beslut
Bakgrunden till förändringarna är en trafikanalys som tagits fram av Kramfors kommuns tekniska avdelning tillsammans med analysföretaget WSP. Resultatet av analysen har visat på ett antal justeringar och kompletteringar som kommer att förbättra både trafikmiljön och trafikflödet i centrala Kramfors.

Trafikverkets kriterier Rätt fart i staden – hastighetsnivåer i en attraktiv stad, ligger också till grund för besluten som togs i miljö- och byggnämnden den 7 september 2017.

Läs mer i sammanträdesprotokollet från Miljö- och byggnämnden från den 7 september 2017PDF.

Uppdaterad: 2017-10-02 Sidansvarig: Ann-Christine Borja

Frågor kring nyheten?

Tomas Braxenholm
Tekniska avdelningen
0612-803 49
tomas.braxenholm@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.