20 november 2017
Bygga, bo & miljö

Varför blev det kaos?

Varför var inte Örnfrakt redo för ett snöoväder trots att de haft uppdraget sedan 1/10? Svar: Det uppstod en försening när upphandlingen överklagades. Förvaltningsrätten avslog ärendet 12/9, sedan flyttades startmötet till den 30/11.

- Örnfrakt vann upphandlingen i första skedet och fick även vid den rättsliga överprövningen förtroendet att sköta snöröjningen inom kommunens vägnät, säger Peter Levin, chef vid tekniska enheten.

När söndagens snösmocka nådde Kramfors stad hade Örnfrakt helt enkelt inte hunnit mobilisera sina styrkor. Något de enligt Peter Levin inte heller kan lastas för; kommunen måste ge entreprenören skälig tid att färdigställa och resurssätta sin organisation.

- Den 30 november ska Örnfrakt redovisa en fullständig vinter- och sommarorganisation. Fram till dess ska entreprenören successivt tillsätta resurser för att klara normal drift.

______________________________________________

FAKTA/Så här har avtalet gått till

2016-02-18
Upphandling skapad, referensgruppen påbörjar arbetet med att skapa alla krav och dokument i upphandlingen.

2017-04-05
Annonsering. Annonsen måste ligga ute minst 40 dagar.

2017-05-24
Tilldelning, Örnfrakt vinner avtalet. Avtalsspärr (tid när överklagan kan ske) råder minst 10 dagar.

2017-06-02
Överprövning inlämnad till förvaltningsrätten från VTG Entreprenad AB mot Kramfors kommun.

2017-09-12
Dom meddelas från förvaltningsrätten, enligt dom; "Förvaltningsrätten avslår ansökan om överprövning."
Kommunen får inte ingå avtal förrän tio dagar har gått från det att förvaltningsrätten avgjort målet.

2017-09-27
Startmöte; bland annat tecknande av avtal samt förhandling om när uppstartsmötet ska ske. På uppstartsmötet ska maskinlistan, organisation presenteras för kommunen.

Enligt förhandling ska uppstartsmötet ske senast den 1/12. (Kommunen måste ge skälig tid till entreprenören att färdigställa och resurstillsätta sin organisation så att maskinlistan kan presenteras på uppstartsmötet.)

Uppstartsmötet är inplanerat den 30/11, då maskinlistan, organisation ska presenteras för Kommunen.

Om Örnfrakt inte kan presentera maskinlista på uppstartsmötet enligt kraven i upphandlingen, då är detta att betrakta som ett avtalsbrott och Kommunen kan därefter agera och vidta åtgärder.

Uppdaterad: 2017-11-21 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Peter Levin
Teknisk chef
0612-803 00
peter.levin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.