• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
24 januari 2018
Bygga, bo & miljö

Var ansvarar kommunen för snöröjningen?

Att det har snöat en hel del i vinter har inte undgått någon. Många hör av sig till oss med funderingar över hur snöröjningen sköts och ibland får vi kritik för sådant som inte är vårt ansvar. Här kan du läsa om vem som sköter olika vägar i kommunen.

Kramfors kommun är skyldig att sköta drift och underhåll av de gator och vägar som ligger inom detalj- eller stadsplanerade områden. Våra vägar finns mestadels i Kramfors stad, men vi ansvarar även för några områden i Bollstabruk och Nyland.

Riksväg 90 och dess trottoarer samt E4 ingår i Trafikverkets avtal. Myndigheten ansvarar för många vägar i vår kommun, såväl större som mindre.

Det finns även privata vägar som snöröjs genom till exempel vägföreningars försorg.

Se en karta över fördelningen mellan

  • kommunala (blåa linjer)
  • statliga (röda linjer)
  • enskilda vägar (gröna linjer)

Kartan visar först Kramfors stad. Om du zoomar ut den kommer du stegvis till hela kommunen och kan se vem som ansvarar där du bor.


Visa kartan i ett eget fönster

När snön kommer

Akta dig för snöplogen!
För att underlätta snöröjningen kan du som bilägare undvika att parkera på gator och vägar när snöröjning pågår. Respektera gällande datumparkering.

Gårdsinfarter
Du ansvarar själv för infarten till din tomt. Det är inte möjligt för plogbilarna att hålla varje infart öppen utan du måste själv hålla dem rena från snö och is.

Behåll din snö! Det är inte tillåtet att lägga snö från infarter och tomter på gator eller gångbanor. Tänk på att snön vid plogningen då kan hamna hos grannen.

Snöröjning

Snöröjning sätts igång vid ett snödjup av 6-8 cm blötsnö och 8-10 cm torrsnö. I första hand plogas huvudleder, bussleder och gångvägar till till exempel skolor på respektive plogningsdistrikt. Snöröjning sker i direkt anslutning till snöfall, då öppnas inga gårdsinfarter och fastighetsägaren ansvarar själv för detta.

Hyvling, isrivning

Hyvling/isrivning sker när gatan blivit ojämn. Eftersom snön då är tung öppnas alla infarter efter hand med traktor.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker direkt efter snöröjning, samt vid halka eller överhängande halkrisk. Som fastighetsägare motverkar du halka bäst med krossat grus 2-8 mm eller sand.

Skador, frågor och klagomål

Skador som beror på snöröjning avhjälps i regel efter vintersäsongens slut. Frågor och klagomål angående snöröjning tas emot av tekniska avdelningen.

För information om snöröjning och sandning på vägar som sköts av vägföreningar, ring respektive kontaktperson för din förening.

Uppdaterad: 2018-07-13 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Kenneth Näsman
Enhetschef tekniska avdelningen
kenneth.nasman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.