• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
06 februari 2018
Bygga, bo & miljö

Granska detaljplan för Brunne 8-14

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Under granskningstiden fram till den 21 februari 2018 har du möjlighet att ta del av planförslaget.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att ändra användningen av fastigheten från småindustri till bostäder och verksamhet.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan eller mot den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad.

Har ni frågor och funderingar angående planförslaget så kontakta planhandläggare Ida Westman, tel:0612-803 61 eller via e-post: ida.westman@kramfors.se. Vår besöksadress är Ringvägen 34, 87231 Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 21 februari till:
Miljö- och byggförvaltningen, 872 80 Kramfors Kommun eller via e-post till mob@kramfors.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2018-05-29 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ida Westman
Planhandläggare
0612-803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.