• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
26 februari 2018
Bygga, bo & miljö

Granska detaljplan för ny parkering vid Nylands hälsocentral

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslaget till ny detaljplan för del av Nyland 5:19. Under granskningstiden fram till den 13 mars 2018 har du möjlighet att ta del av planförslaget.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att anlägga nya besöksparkeringar till Apoteket och Nylands Hälsocentral, där det idag är brist på parkeringar. Antalet nya parkeringar beräknas bli 9-10 stycken.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Har ni frågor och funderingar om planförslaget, kontakta planhandläggare Ida Westman på telefon 0612-803 61 eller via e-post ida.westman@kramfors.se. Vår besöksadress är Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 13 mars till:
Miljö- och byggförvaltningen, Ringvägen 34, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2018-05-29 Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612 - 803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.