• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
16 mars 2018
Bygga, bo & miljö

Granska byggnadsplaner för Bönhamn

Nu kan du framföra synpunkter på förslaget till ändring av byggnadsplanerna för Bönhamn, antagna 1973-01-29 och 1974-10-17. Under granskningstiden fram till den 4 april 2018 har du möjlighet att ta del av planförslaget.

Syftet med ändringarna är att ge byggrätt för sex befintliga komplementbyggnader som finns inom de båda byggnadsplanerna, i den norra delen av Bönhamn. Idag är de placerade på parkmark vilket innebär att åtgärder inte kan utföras som kräver bygglov. Nuvarande situation innebär även att byggnaderna inte kan ersättas om de skulle brinna ner eller förstöras av annan anledning.

Planändringen genomförs för att de befintliga komplementbyggnaderna ska kunna bevaras och för att de kulturhistoriska värdena ska tryggas.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta planhandläggare Ida Westman, tel:0612-803 61 eller via e-post: ida.westman@kramfors.se. Vår besöksadress är Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 4 april till

Miljö- och byggförvaltningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2018-05-29 Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612 - 803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.