• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
27 april 2018
Bygga, bo & miljö

Granska detaljplan för ny förskola på Skarpåkern

Nu kan du framföra synpunkter på förslaget till ny detaljplan. Under granskningstiden fram till den 14 maj 2018 har du möjlighet att ta del av planförslaget.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för byggande av en ny förskola med två avdelningar inom Skarpåkersområdet. Byggrätten inom området medger en framtida utbyggnad med ytterligare en avdelning. Behovet av fler förskoleplatser i centrala Kramfors är stort. I centrala Kramfors är det brist på lokaler så behov finns att bygga nya förskolor. Planen medför även utökade byggrätter för de tre villafastigheterna inom planområdet. Delar av fastigheterna är idag planlagda som gatumark och parkmark.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan eller mot den fördjupade översiktsplanen för Kramfors stad.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta förvaltningschef Siv Sundström, tel:0612-803 70 eller via e-post: siv.sundstrom@kramfors.se. Vår besöksadress är Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 14 maj till

Miljö- och byggförvaltningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2018-05-29 Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Siv Sundström
Förvaltningschef
Tel: 0612 - 803 70
siv.sundstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.