• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
09 maj 2018
Bygga, bo & miljö

Fortsatt höga flöden och
klass 2-varning

Vårfloden fortsätter att oroa och den klass 2-varning som SMHI utfärdade i söndags består. På många håll finns det ännu en hel del snö som ska smälta och hamna i vattendragen. Kulmen på vattenflödet beräknas var idag och några dagar framåt.

Läget i Kramfors kommun
Den lägesbild vi tecknade imorse visar att det rinner vatten på sidorna av dammen vid Storvattnet. Förstärkning är gjord och området kontrolleras två gånger per dag.

Vattnet i Sjöbysjön fortsätter att stiga och sommarstugor har drabbats av översvämningar.

Kramforsån har mycket högt vattenflöde. Broar och gångväg har spärrats av.

Bollstaån har också högt vattenflöde. I Grössjön däremot är läget lugnt.

Eget ansvar för egendom
Många ortsbor har redan konstaterat skador på egendomar, och många ser också att hus och andra byggnader kan komma att skadas om nivåerna fortsätter att stiga. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap.

Samverkan mellan aktörer i länet
Länets aktörer, däribland Kramfors kommun, har haft en beredskap för att skydda samhällsviktig verksamhet sen början av april och följer utvecklingen noga.

Idag har ännu ett samverkansmöte hållits och SMHI:s prognoser visar att de varningar som är utfärdade kommer att ligga kvar de närmsta dagarna.

Prio 1 – liv och hälsa
Först och främst ska liv och hälsa prioriteras. Det innebär att hjälpresurser ska kunna nå behövande och inga ska riskera bli sjuka av dåligt dricksvatten.

Prio 2 – samhällsfunktioner
Det andra som ska prioriteras är samhällets funktionalitet vilket innebär att vägar ska vara framkomliga så långt som möjligt och att dricksvattenanläggningar, elanläggningar och telekomanläggningar ska prioriteras.

Prio 3 – egendom och miljö
Det sista som ska prioriteras är egendom och miljö. Det innebär att skador på miljön från översvämmade riskobjekt ska förhindras och om möjligt ska egendomsskadorna minimeras.

Väderprognos
Under de kommande tio dygnen ser det ut att bli varmt på dagarna, men lite kyligare på nätterna, på vissa håll runt 0 °C. De kalla nätterna kan dämpa smältningen av den sista snön och därmed bromsa flödena.

Läs mer om vad du kan göra vid översvämningar och höga flöden

Uppdaterad: 2018-05-14 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Frågor kring nyheten?

Ann-Cathrin Granbäck
Kommunikatör
ann-cathrin.granback@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.