• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
02 maj 2019
Bygga, bo & miljö

Samråd för planändring i Lunde

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på förslag till planändring i Lunde. Planen som föreslås ändras är "Byggnadsplan för del av Lunde 14:1".

Planändringens syfte är att delar av prickmarken tas bort för att möjliggöra utökad byggrätt inom del av fastigheten 14:1.

I Byggnadsplan för del av Lunde (Lunde 8:1, 14:1 m.fl.), från 1978-08-28, lades prickmark kring då existerande byggnader för att begränsa byggrätten. Efter att dessa rivits har prickmarken utgjort hinder för ny bostadsbebyggelse. Den del av byggnadsplanen som påverkas av ändringen är idag planlagd B - Bostäder.

Planförslaget strider inte mot Kramfors kommuns översiktsplan.

Planförslaget i sin helhet hittar du här (länk).

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd, granskning och antagande. Om det inte framkommer några invändningar mot planen kan den hanteras med begränsat förfarande och antas efter samrådet.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta Miljö- och byggavdelningen via e-post mob@kramfors.se eller ring 0612-800 00.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 21 maj 2019 till

Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2019-05-02 Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Miljö- och byggavdelningen
Tel: 0612-800 00
mob@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.