19 september 2019
Bygga, bo & miljö

Samråd för upphävande av detaljplan för Naturum

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på upphävandet av detaljplan för Skulebergets Naturum Höga Kusten.

Syftet med att upphäva Detaljplan för Skulebergets Naturum Höga Kusten är att området ingår i Skulebergets naturreservat. Markanvändningen regleras därmed i dubbla regelverk vilket kan ge upphov till konflikter.

Markanvändningen kommer i och med detaljplanens upphävande att regleras enbart av reservatsföreskrifter. Syftet med upphävandet av planen bedöms vara i linje med planens ursprungliga avsikt att skapa möjligheter för det rörliga friluftslivet och besöksnäringen.

Vill du veta mer?

Planförslaget fanns publicerat på webbplatsen fram till och med 11 oktober 2019. För mer information, kontakta planhandläggare Ida Westman på telefon 0612-803 61 eller via e-post: ida.westman@kramfors.se.

Uppdaterad: 2020-01-21 Sidansvarig: Erik Andrèe

Frågor kring nyheten?

Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612-803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.