18 oktober 2019
Bygga, bo & miljö

Ny gång- och cykelväg mellan Björknäs och Kramfors ridskola

Från Bergomsvägen i Kramfors ner mot Kyrkviken och fram till Kramfors ridskola planeras nu en gång- och cykelväg. Vägen blir en del av en framtida naturstig runt hela Kyrkviken.

Många människor går och cyklar varje dag från centrala Kramfors till ridskolan i Björknäs där bygget av ett helt nytt ridhus pågår. I dagsläget saknas trottoar och belysning längs vägen efter det gamla sjukhemmet i Björknäs och fram till ridskolan. Vid produktionsnämndens möte den 17 oktober beslutades därför att kommunen ska bygga en gång- och cykelväg längs sträckan.

Material från Björknäs återanvänds

I och med att det gamla sjukhemmet i Björknäs rivs skapas tillgång till fyllnadsmassor av krossad betong. Dessa fyllnadsmassor ska användas som underbyggnad till gång- och cykelvägen.

Förberedelser för belysning av gång- och cykelvägen kommer även att göras. Räcker de de tillsatta medlen ska stolpar och armaturer monteras i samband med anläggningen av vägen.

Del av naturstig

Gång och cykelvägen kommer att bli en del av en naturstig som ska gå hela vägen runt Kyrkviken. Naturstigen är ett samarbete mellan flera olika verksamheter inom Kramfors kommun. Finansieringen kommer från det statliga initiativet LONA, som står för lokal naturvårdssatsning och idén föddes vid en medborgardialog om Hagaparken.

Läs mer om naturstigen här:

Naturstigen längs Kyrkviken tar form (2019-08-06)

Naturstig längs Kyrkviken (2018-05-15)

Uppdaterad: 2020-05-18 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
070-662 27 65
rainor.melander@kramfors.se

Stefan Billström
Förvaltningschef produktionsförvaltningen
0612-801 43
stefan.billstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.