• |
 • Lättläst
 • | Anpassa
 • | Karta
 • | Other languages
21 oktober 2019
Bygga, bo & miljö

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 8 oktober upp frågan om ett tillägg i översiktsplanen för 2013. Tillägget kan göra det lättare för den som vill upphäva eller få dispens från strandskyddet.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen är ett tillägg till översiktsplanen för 2013. Tillägget pekar ut områden där landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan vara skäl till att upphäva, eller ge dispens från, strandskyddet.

– I och med att beslutet tas, öppnas möjligheter att kunna bygga på attraktiva platser i Höga kusten. Det är ett beslut i rätt riktning som också utgår från vår vision – att skapa mod och livskraft i hela vår kommun, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande.

Nio områden

Förslaget definierar de områden som är intressanta för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inom Kramfors kommun. De nio områden som pekas ut är:

 1. Vågsfjäden- Nordingrå och vallen
 2. Vågsfjärden – Sundsby
 3. Vågsfjärden – Näset, Mädan
 4. Gällstasjön
 5. Storsjön – Skog
 6. Storsjön – Skallsta, Salteå
 7. Norasundet – Torrom
 8. Grössjön
 9. Sandslån och Box

En viljeyttring för framtiden

En översiktsplan kan ses som kommunens politiska viljeyttring för framtiden och är vägledande för beslut gällande användningen av mark- och vattenområden. Planen ska vara ett stöd och underlätta för kommunen och andra myndigheter vid beslut i enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshållning.

När en en ändring behöver göras i översiktsplanen görs detta genom ett tillägg och då för att tillgodose ett allmänt intresse. I detta fall handlar tillägget om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Långsiktigt och hållbart

Planen ska givetvis ge ett långsiktigt och hållbart strandskydd, som tar hänsyn till lokal och regional utveckling, utan att äventyra djur-, växt-, natur- och friluftsvärden. I förslaget till tematiskt tillägg pekas de nio områdena ut som de mest fördelaktiga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kommunfullmäktige beslutar i frågan den 28 oktober 2019.

Uppdaterad: 2019-10-22 Sidansvarig: Erika Sjögren

Frågor kring nyheten?

Jan Sahlen (S)
Kommunstyrelsens ordförande
0612-801 04
jan.sahlen@kramfors.se

Jon Björkman (V)
Kommunstyrelsens vice ordförande
0612- 801 21 jon.bjorkman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.