• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages
23 oktober 2019
Bygga, bo & miljö

Miljöutredning av bilparken på gång

Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter men också högre krav. Vi har moderna bilar, men vill öka andelen miljöbilar. Därför utreder vi nu sammansättningen av vår fordonspark.

Utredningen ska ligga till grund för en ny policy över vilka fordonstyper kommunen ska äga och hur de ska användas. Utredningen ska presenteras i början av år 2020.

– Kramfors kommun har ett stort ansvar mot framtida generationer att inte använda teknik som försämrar miljön. Med denna utredning hoppas vi få den kunskap vi behöver för att använda de mest lämpade fordonen, säger Rainor Melander, produktionsnämndens ordförande.

Bakgrund till beslutet

I en kommuns verksamhet krävs användandet av bilar för att exempelvis hemtjänsten ska kunna ta sig ut till sina brukare. Bilarna utgör en miljöpåverkan och tidigare har Kramfors kommun också haft ett mål om en viss andel miljöbilar. I och med att utvecklingen går framåt finns nya möjligheter men också högre krav.

Därför gav produktionsnämnden den 17 oktober tekniska avdelningen i uppdrag att utreda sammansättningen av kommunens fordonspark.

Fokus på bränsle och fordonstyp

Tekniska avdelningen förvaltar och beställer fordon till all verksamhet som rör kommuns användning av bilar och arbetsfordon.

Idag används moderna bilar. Många av dem klassades som miljöbilar då de anskaffades. Men de nationella kraven på vad som anses vara en miljöbil har ökat. Vi behöver därför utreda hur vi ska kunna svara upp mot de ambitioner vi själva har och de förväntningar som finns nationellt. För att få ner utsläppen ska utredningen se över olika drivmedel, men också olika typer av fordon.

Uppdaterad: 2019-10-23 Sidansvarig: Billy Sjölén

Frågor kring nyheten?

Rainor Melander
Ordförande produktionsnämnden
070-662 27 65
rainor.melander@kramfors.se

Stefan Billström
Förvaltningschef produktionsförvaltningen
0612-801 43
stefan.billstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.