16 maj 2022

Förbättringar av miljö och tillgänglighet på Högberget

Under maj och juni samt några veckor under augusti pågår arbete med förbättringar av Högbergets återvinningsanläggning.

Under maj och juni pågår arbetet med miljöförbättringar. Vi kommer att täta läckage i gummiduken som ligger efter kanten längs med deponin för att säkerställa att lakvatten (det mer förorenande vattnet) inte rinner ut i dagvattnet. På grund av att vi måste öppna upp deponin vid några platser kan detta leda till att gasen svavelväte läcker ut från deponin och orsakar en obehaglig lukt. (Problemet uppstår när det inte finns tillräckligt med syre vid den organiska nedbrytningsprocessen av avloppsvatten.) Människan är känslig för lukten och kan redan vid väldigt låga halter av svavelväte känna av den. Vi kommer kontrollera att halterna inte är höga med hjälp av speciella mätare så ingen som besöker Högberget behöver vara orolig för att lukten ska vara ohälsosam.

Förbättrad in- och utfart

I slutet av sommaren, runt vecka 33-34, påbörjas ytterligare ett arbete med att göra Högberget ännu bättre och mer tillgängligt. Då anläggs en ny väg för in- och utfart för personbilar. Förhoppningen är att detta kommer minska köbildning och även öka säkerheten eftersom yrkestrafik och personbilar kommer ha olika körvägar in till avfallsanläggningen. Under tiden arbetet pågår kan viss köbildning uppstå. Vi vill därför uppmana er som kan att besöka oss innan vecka 33. Och om möjligt, undvika besök på de tider när vi normalt har mycket besök, till exempel vid lunchtid, samt måndagar och fredag eftermiddagar.

Det kan bli lite rörigt och eventuellt köbildning under sommaren, men vi ser fram emot hösten då ditt besök på Högberget kommer vara ännu mer tillgängligt och miljövänligt.

Här finns information om Högbergets återvinningscentral, öppettider med mera


Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.