15 september 2022

Byggnadsplanerna i Strinne går i pension

Den 13 september tog kommunstyrelsen beslut om att upphäva två byggnadsplaner i Strinne. Planerna antogs 1957 respektive 1964 och var därför redo att pensioneras. Upphävandet av planerna innebär att det blir enklare regler för bygglov.

Byggnadsplanerna har bland annat reglerat vad marken får användas till och hur stora och höga byggnaderna får vara. När planerna upphävs blir det lättare för fastighetsägarna att exempelvis bygga ut huset eller garaget. Kom ihåg att bygglov fortfarande kan krävas.

Information om när det krävs bygglov hittar du här.

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Stina Sahlén
Planhandläggare
Tel: 0612-803 61
stina.sahlen@kramfors.se