Så här kommer den nya infarten till Högbergets återvinningscentralen se ut. Invigning 6 oktober.

20 september 2022

Ny infart till Högbergets avfallsanläggning

Under den gångna sommaren har ett förbättringsarbete pågått för att göra Högbergets avfallsanläggning ännu bättre och mer tillgänglig. Den största förändringen är den nya in- och utfartsvägen för personbilar.

Vid ombyggnationerna har stort fokus legat på säkerhet, både för de som arbetar vid anläggningen och besökare. Den nya infarten kommer förhoppningsvis minska köbildning och därmed öka tillgängligheten.

– Nu kommer personbilar inte köra samma väg in till återvinningscentralen som den tunga trafiken som besöker sorteringsanläggning och deponi, vilket vi tror kommer bli mycket bra, säger Annamaria Berglund, Enhetschef avfall och återvinning.

Förutom den nya in- och utfartsvägen har en del containrar på rampen bytt plats, allt ordnat med tanke på att det ska vara praktiskt och enkelt för besökare att lämna sitt avfall på rätt sätt, bland annat har stationen för att lämna ris flyttats till en helt egen plats.

– Vi hoppas att kunder och besökare till Högberget kommer tycka att det vi har gjort är bra, och ha förståelse för att det till en början kan innebära att man får ta det extra lugnt och tänka till innan man slänger sitt avfall, säger Annamaria.

Invigning 6 oktober

På invigningsdagen finns kommunens verksamhet DISA på plats för att servera fika till alla besökare. För övrigt bjuder dagen på traditionell bandklippning, rundvandring, information om den nya återvinningscentralen vid Höga Kusten med mera.

– Jag ser fram emot invigningen, Högberget är en fantastisk anläggning. Den senaste stationen, återbruk, har visat sig vara väldigt populär. Sedan i våras har drygt 9 ton samlats in till återbruk, vilket visar att våra kommunmedborgare verkligen vill hjälpa till och bidra till en bättre miljö. Det ska vara lätt att göra rätt, avslutar Rainor Melander, ordförande produktionsnämnden.

PROGRAM

  • 10.00 Invigning och bandklippning
  • Vi bjuder på fika mellan 10.00-14.30
  • Information om den nya återvinningscentralen i Höga Kusten
  • Rundtur på Högbergets sorteringsanläggning och deponi
  • Information om invasiva arter
  • Tävling med fina priser

Här kan du läsa mer om Högbergets avfallsanläggning

Bygga, bo & miljö

Uppdaterad: Sidansvarig: Jeanette Rönnberg

Frågor kring nyheten?

Annamaria Berglund
Enhetschef avfall och återvinning
0612-803 44
annamaria.berglund@
kramfors.se