• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Bönhamns fiskeläge, ett av våra riksintressen.

En ny kulturmiljöplan

Kramfors kommun har beslutat att ta fram en ny kulturmiljöplan, som ersätter kulturmiljövårdsprogrammet från 1990. Kulturmiljöplanen är ett strategiskt dokument som ska stödja oss i planering och beslut.

Att arbeta med kultur är en prioriterad fråga för kommunen. Vi vill bidra till att engagemanget för våra kulturmiljöer ökar, att de lever vidare, används och utvecklas. Kulturarvet är en resurs för ökad inflyttning och besöksnäring, men det är först när kulturarvet levandegörs som det får sitt fulla värde och berättigande.

Kulturmiljövårdsprogram från 1990

Kommunens nuvarande kulturmiljövårdsprogram skrev för ungefär 30 år sedan. Sedan dess har lagstiftningen till viss del förändrats, liksom synen på kulturmiljöer och inte minst miljöerna i sig. Kulturarvet och kulturmiljöerna är det som ger vår centralort och våra bygder karaktär, det som samtidigt utmärker oss från och förenar oss med andra platser. Det gäller såväl sågverksindustrin och bruksmiljöerna som fiskelägena och odlingslandskapet.

Syftet med en ny kulturmiljöplan är trefaldigt. Vi vill dels inventera kommunens kulturmiljöer, med tanke på förändringar i förhållningssätt och lagstiftning. Dels vill vi öka kunskapen om och engagemanget för våra kulturmiljöer hos invånarna samt utforska kulturmiljöernas potential som besöksmål och livsmiljöer.

Fältinventeringar utfördes under hösten 2018 av konsultbolaget WSP Sverige AB. WSP hjälper Kramfors kommun att sammanställa kulturmiljöplanen.

Medborgardialog om kommunens kulturmiljöer

I november 2018 arrangerade vi två öppna möten för att informera om kulturmiljöplanen och få inspel från kommuninvånarna. Den 22 november var vi på LärKan konferens i Kramfors och den 27 november på Centrumhuset i Ullånger.

Syftet med dialogerna var att få veta vilka kulturmiljöer som deltagarna upplevde viktiga. Vi diskuterade även vilka typer av kulturmiljöer som deltagarna ansåg karaktäristiska för Kramfors kommun.

Medverkade från Kramfors kommun gjorde Karin Högström och Andreas Gylling, samhällsavdelningen, samt Linda Stiernberg från WSP. Du hittar en sammanställning av resultaten från medborgardialogerna samt minnesanteckningar under relaterade dokument på denna sida.

Uppdaterad: 2019-03-06 Sidansvarig: Karin Högström

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Karin Högström, kulturutvecklare
Tel: 0612-800 81
karin.hogstrom@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.