• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Av 83 sökande blev Kramfors kommun en av tio pilotkommuner som fick medel av Tillväxtverket för att arbeta med att stärka den lokala attraktionskraften.

I Kramfors kommun har det arbetet tagit form av utvecklingsprojektet Framtidsbygget – en hel kommun.

Projektet, som förutom via Tillväxtverket finansieras av oss själva och Landstinget Västernorrland, har en budget 3,8 miljoner kronor. Syftet är att bygga vidare på Kramfors kommuns styrkor och hålla ihop kommunens många orter. För att göra detta är samverkan, stolthet, bemötande och en långsiktig planering av service viktiga pusselbitar.

Framtidsbygget – en hel kommun pågår mellan 2015-2018 och en rad aktiviteter är igång.

Tillsammans har vi mod att skapa livskraft - i hela vår kommun! 

Vi vill bli bättre på medborgardialoger

Tillsammans bygger vi framtiden i Kramfors kommun. Det är genom engagemang, delaktighet och inflytande som vi driver utvecklingen framåt. I detta gemensamma arbete är medborgardialogen ett utmärkt verktyg.

I Framtidsbygget – en hel kommun arbetar vi med att bli ännu bättre på att ge alla som bor i, verkar i och besöker kommunen insyn och inflytande i kommunens verksamhet samt att vara med och utveckla sin egen närmiljö.

Läs mer

Här kan du se en film om vårt arbete med medborgardialoger.

Nya metoder för stärkt lokal attraktionskraft

Framtidsbygget – en hel kommun handlar mycket om att tillsammans öka vår attraktionskraft. I denna ingår så kallade ”mjuka värden” som identitet, attityder och stolthet, vilka i sin tur påverkar hur invånare och besökare upplever och berättar om en ort eller en plats. Saker som går att påverka men som kan vara svåra att mäta och levandegöra.

Projektet har därför utvecklat en metod hur detta kan göras, vilken är inspirerad av Cultural planning som ger de ”mjuka värdena” ett större utrymme än i mer traditionella planeringsmetoder. Vilka är de upplevda värdena? Vad skulle göra platsen trivsammare? Vilka drömmar och förväntningar finns inför framtiden?

Utifrån mer än 200 djupintervjuer har en nulägesbild skapats över synen på Kramfors kommun både som geografisk yta och organisation. En så kallad mental karta.

Läs mer

 

En serviceplan för hela Kramfors kommun

En av de saker som ingår i projektet är att ta fram en serviceplan för mandatperioden 2019-2022. En plan som ska innehålla både offentlig och kommersiell service.

För att tillsammans skapa framtidens service i Kramfors kommun kommer en rad medborgardialoger hållas innan planen antas av kommunfullmäktige. En fantastisk chans att tycka till om en av många viktiga frågor som är starkt förknippade med en attraktiv boendemiljö och ett gott företagsklimat.

Läs mer

 

Tillsammans jobbar vi med dialog och värdskap

Genom gott värdskap och goda samtal påverkar vi upplevelsen av plats eller en verksamhet. Värdskap handlar om konsten få människor att känna sig välkomna. Dialog och goda samtal leder till att göra olika perspektiv synliga och hjälpa varandra att sätta in dessa i ett större sammanhang.

Ett målmedvetet arbete med dessa frågor stärker verksamheten, platsens varumärke och attraktionskraft. I Framtidsbygget – en kommun ryms allt detta. Målgruppen är politiker, tjänstepersoner och ett växande nätverk av ambassadörer.

Läs mer

Här kan du se en film om vårt arbete med dialog och värdskap. 

Fler ambassadörer

Vi vill bli fler. Vi har massor att vara stolta över. Låt oss berätta om allt det goda!

Att sprida goda nyheter, tala väl om Kramfors kommun och ett gott värdskap. Det är kärnan i uppdraget som ambassadör. Det gör att vi växer både som människor och kommun.

I Framtidsbygget – en hel kommun arbetar kommunen och ambassadörerna nära varandra för att tillsammans skapa fler möjligheter än var och en för sig. Antalet ambassadörer har ökat under projekttiden från ungefär 30 personer och når snart 150 personer.

Vet du om att det finns en E-tjänst för att bli ambassadör? Varmt välkommen!

Här kan du anmäla diglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om ambassadörskapet

 

Bättre service till näringslivet

Ju fler som talar om att det är bra att leva och verka i Kramfors kommun, fler som fokuserar på möjligheter och vågar prata om att det går bra - desto fler som följer efter. Tillsammans stärker vi vår attraktionskraft.

I Kramfors kommun finns goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv. Ett bra näringslivsklimat gör att fler företag växer och etablerar sig i kommunen. I Framtidsbygget – en hel kommun finns mål som direkt syftar till att förbättra näringslivsklimatet. Företagen ska känna att Kramfors kommun är rätt plats för att växa och frodas.

Här kan du se en film som handlar om att leva och verka i Kramfors.

Nationell konferens – stärkt lokal attraktionskraft

Tillväxtverket och de tio pilotkommunerna ska sprida kunskap och inspirera andra kommuner och aktörer i Sverige hur den lokala attraktionskraften kan stärkas. Därför ingår det i Framtidsbygget – en hel kommun att delta i de lärande aktiviteter som arrangeras av Tillväxtverket, att aktivt medverka i följeforskning, i projektledarträffar och att själv anordna lärandeaktiviteter under projekttiden.

Projektet Framtidsbygget – en hel kommun kommer att avslutas med en större konferens med temat ”Stärkt lokal attraktionskraft”.

Varmt välkommen till landsbygdskonferens Höga kusten, 27-28 september 2018 i Kramfors kommun. Konferensen arrangeras i samarbete med Härnösands, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner.Uppdaterad: 2019-03-15 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.