• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

En serviceplan för hela kommunen

Vilken service kan vi förvänta oss? Vad innebär rimligt avstånd?
Vad är kommunens ansvar?

Det finns många frågor att besvara, och att ha en serviceplan som är väl underbyggd, förankrad och har ett långsiktigt perspektiv är en viktig del i Framtidsbygget - en hel kommun. Vi ser service som en viktig del i både den attraktiva boendemiljön och det goda företagsklimatet.

Våren 2017 startade arbetet med att identifiera vilka serviceslag som uppfattas som mest angelägna att fördjupa dialogen om. Genom medborgardialoger under hösten 2017 har vi samlat tankar, synpunkter och idéer som ska användas i det fortsatta arbetet.

Tre dialogmöten hölls under september med olika teman:

  • äldreomsorg och polis/räddningstjänst
  • skola och kommersiell service
  • sjukvård och infrastruktur

Förutom dessa möten har vi träffat asylsökande/nyanlända och ungdomar för att ta reda på vad de tycker. Vidare har en webbenkät genomförts för att ytterligare ge möjlighet att ge synpunkter och förslag.

Nästa steg blir att skriva fram ett förslag på serviceplan, som sedan kommer att finnas tillgänglig för att återigen samla in synpunkter och förslag.

Arbetet fortsätter – vi är glada för alla som vill engagera sig – var med du också!

Uppdaterad: 2018-01-04 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in, kundtjänst
Tel: 0612 - 800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612 - 808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.