Detaljplan för Babelsberg

Babelsberg och ytorna ring omking har varit föremål för många utvecklingsförslag under årens lopp, men inget har genomförts fullt ut. Området kan utvecklas genom att skapa attraktiva boendemiljöer i ett centralt läge. Utvecklingen av området gör det möjligt att leva ett ekologiskt hållbart stadsliv med förutsättningar för ekla resor på människors villkor.

Detaljplanen ska utgå från områdets förutsättningar i tillskapandet av ny bostadsbebyggelse samtidigt som bergets natur- och kulturvärden tillgängliggörs för kommunens invånare och besökare.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Skede

Inför arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Babelsberg och området omkring valde kommunen att ta fram ett planprogram. Planprogrammet har samråtts under våren 2021. Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Handlingar

I menyn till höger hittar du planprogrammet. I nästa skede kommer övriga handlingar och utredningar att finnas tillgängliga på denna sida.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Stina Sahlén på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post till stina.sahlen@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors, ring gärna i förväg för att boka ett besök.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, 872 31 Kramfors

Postadress
Miljö- och byggavdelningen
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-803 61
stina.sahlen@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.