Samråd för detaljplan för Kvarteren Braxen, Muraren med flera

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget för Kvarteren Braxen, Muraren m.fl., detaljplan för Braxen 3-6, Limsta 18:291, 18:294 och 18:4, Hörnan 18:4 och Muraren 3-8

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken. Detaljplanerna är från mellan 1958 och 1991 och all kvartersmark planlagda med användningen industri. Genom åren har verksamheterna på området successivt bytts ut från industriverksamhet till en blandning av handel, service och verksamheter. Detaljplanerna begränsar utvecklingsmöjligheterna för området. I planförslaget görs användningarna för området mer flexibla genom att byta ut användningen industri mot kontor, verksamheter, handel och centrum. Planförslaget föreslår ingen ny infrastruktur eller byggrätt.

Planförslaget strider inte mot översiktsplanen.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd, granskning och antagande. Om det inte framkommer några invändningar mot planen kan den övergå till att hanteras med begränsat standardförfarande och därmed antas efter samrådet.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post till ida.westman@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors.


Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 1 oktober 2020 till

Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen och uppgett namn och fullständig adress kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.


Uppdaterad: 2020-09-11 Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen
mob@kramfors.se

Besöksadress
Ringvägen 34, Kramfors

Postadress
Miljö- och byggavdelningen
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612-80361
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.