• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Förslag till detaljplan Nordingråvallen

Det finns nu möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget för handel, verksamheter, småindustri och bostäder; detaljplan för Nordingrå Prästbord 1:72, 1:36, 1;59 m.fl.

Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.

Förutom detta är planens syfte att se över området i sin helhet och anpassa planbestämmelserna efter dagens behov och förhållanden.

Användningen industri ersätts med handel, verksamheter och småindustri av icke-störande karaktär för att möjliggöra en blandning av verksamheter och funktioner. Byggrätten anpassas efter befintlig bebyggelse och allmänhetens tillgång till Vågsfjärdens strandområde bevaras.

Planförslaget strider inte mot Kramfors kommuns översiktsplan.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd, granskning och antagande. Om det inte framkommer några invändningar mot planen kan den övergå till att hanteras med begränsat standardförfarande och därmed antas efter samrådet.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post ida.westman@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 9 september 2019 till

Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.

Rätten att överklaga

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet eller granskningen och uppgett namn och fullständig adress kan senare förlora rätten att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Uppdaterad: 2019-08-19 Sidansvarig: Erik Andrèe

Kontakt

Miljö- och byggavdelningen

Besöksadress
Ringvägen 34

Postadress
Ringvägen 34
872 80 Kramfors

Kontaktperson
Ida Westman
Planhandläggare
Tel: 0612 - 803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.