Granskning av detaljplan för kvarteren Braxen, Muraren med flera

En detaljplan för kvarteren Braxen, Muraren med flera finns nu ute på granskning till och med den 25 maj 2021. Sedan förslaget varit ute på samråd har det justerats utifrån inkomna synpunkter och nu finns möjlighet för dig att framföra synpunkter på det reviderade förslaget. Granskningen syftar till att ge en ny möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på planförslaget innan det tas upp för antagande av Kommunstyrelsen.

Planförslagets syfte är att skapa möjligheter för förnyelse och utveckling av verksamhetsområdet mellan Kramfors centrum och Kyrkviken. Detaljplanerna är från mellan 1958 och 1991 och all kvartersmark planlagda med användningen industri. Genom åren har verksamheterna på området successivt bytts ut från industriverksamhet till en blandning av handel, service och verksamheter. Detaljplanerna begränsar utvecklingsmöjligheterna för området. I planförslaget görs användningarna för området mer flexibla genom att byta ut eller komplettera användningen industri mot kontor, verksamheter, handel och centrum. Planförslaget föreslår ingen ny infrastruktur eller byggrätt.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Handlingar

Planhandlingarna hittar du i menyn till höger på sidan. Handlingarna består av plankarta med planbestämmelser, planbeskrivning, samrådsredogörelse, riskbedömningar för farligt gods, riskbedömning för förorenad mark, undersökning om behov av strategisk miljöbedömning samt fastighetsförteckning (fastighetsförteckningen publiceras inte på hemsidan på grund av GDPR). Där finns även ett faktablad om vad en detaljplan är.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?
Kontakta gärna planhandläggare Ida Westman på telefonnummer 0612-803 61 eller via e-post till ida.westman@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors.

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 25 maj 2021 till
Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, 872 31 Kramfors

Postadress
Miljö- och byggavdelningen
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-803 61
ida.westman@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.