Upphävande av detaljplaner i Strinne

Kommunen har beslutat att upphäva två detaljplaner i Strinne, Bjärtrå. Inom detaljplanerna finns gamla bestämmelser om användning som inte stämmer överens med nuvarande verksamheter. Mycket av jordbruksmarken är även planlagd som parkmark. Kommunen bedömer att upphävandet av nu gällande detaljplaner är lämpligt eftersom det möjliggör förändring av området över tid och att befintliga fastigheter kan bli bättre anpassade utifrån nuvarande användning.

Planförslaget strider inte mot kommunens översiktsplan.

Skede

Nu pågår arbetet med att ta fram utredningar och handlingar inför samråd av ett förslag till detaljplan.

Handlingar

Inför samrådsskedet kommer handlingar och utredningar finns tillgängliga på denna sida.

Har du frågor och funderingar om planförslaget?

Kontakta gärna planhandläggare Fanny Sundelin på telefonnummer 0612-803 47 eller via e-post till fanny.sundelin@kramfors.se. Du hittar oss även på Ringvägen 34 i Kramfors, ring gärna i förväg för att boka ett besök.


Uppdaterad: Sidansvarig: Ida Westman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Ringvägen 34, 872 31 Kramfors

Postadress
Miljö- och byggavdelningen
872 80 Kramfors

mob@kramfors.se

Kontaktperson
Tel: 0612-803 47
fanny.sundelin@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.