Flygbild över Kramfors centrum. Området Babelsberg är markerat med en blå linje.

Markanvisning för Babelsberg

Kramfors kommun har tagit fram en detaljplan för nya flerbostadshus på Babelsberg mitt i centrala Kramfors.

Nästa steg är en markanvisning med anbudsförfarande. Intressenter ges möjlighet att skicka in förslag på hur de vill exploatera området.

Kommunen kommer därefter att värdera dessa förslag och välja ut en eller flera exploatörer att teckna markanvisningsavtal med.

Mer information om markanvisningen publiceras på denna sida inom kort. Fram till dess är ni välkomna att anmäla ert intresse genom att skicka ett e-postmeddelande till kontaktpersonen i konktakrutan. Det går också bra att ställa frågor angående markanvisningen eller området.

När mer information finns presenterad här, meddelar vi de personer som anmält intresse.

Inspirationsbilder

Så här skulle området kunna bebyggas i framtiden.

Tecknad plan över området.

Vy från norr.

Tecknad plan över området.

Vy från söder.

Uppdaterad: Sidansvarig: Stina Sahlén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2, Kramfors

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Välijeesiö
Tel: 0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se