Gång- och cykelplan

Gång- och cykelplanen för Kramfors kommun antogs av kommunstyrelsen i februari 2017.

Syftet med gång- och cykelplanen är att komplettera kommunens översiktsplan genom att kartlägga de befintliga gång- och cykelvägarna (GC) i Kramfors kommun. Planen föreslår även en långsiktig utveckling av GC-nätet för att göra det enklare att gå och cykla, och göra färdsätten mer attraktiva!

Gång- och cykelplanen kommer användas som ett hjälpmedel för att vägleda kommunens investeringar i infrastruktur.

Uppdaterad: Sidansvarig: Marcus Grönlund


Kontakt


Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors
kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Stefan Välijeesiö
Tel: 0612-801 15
stefan.valijeesio@kramfors.se