Avlopp

Avlopp eller avloppsvatten är ett samlingsnamn för spillvatten och dagvatten.

Spillvatten

Spillvatten är det avloppsvatten som kommer från toaletter, disk, tvätt, golvbrunnar med mera. Spillvattnet leds till ett reningsverk, där det renas, innan det släpps ut till ett vattendrag

Dagvatten

Dagvatten är nästintill rent vatten i form av regn- och smältvatten från fastigheter och allmänna ytor som tas om hand och leds till närmaste vattendrag.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.