• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Other languages

Enskilda avlopp

Om du bor i ett hus som inte går att ansluta till kommunens avloppsnät måste du ha ett enskilt avlopp för att rena avloppsvattnet. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din avloppsanläggning uppfyller gällande reningskrav.

I Kramfors kommun finns cirka 3 800 enskilda avloppsanläggningar. Dåligt fungerande avlopp kan orsaka övergödning. Detta leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Vissa vattendrag är mer känsliga för övergödning än andra.

Orenat avloppsvatten kan även påverka människors hälsa. Avloppsvattnet kan påverka ditt dricksvatten men också sprida smittämnen till närliggande sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar.

Med tanke på att det finns många enskilda avlopp i kommunen kan den sammanlagda påverkan bli stor. Därför är det viktigt att ha ett fungerande avlopp.

Ansökan

Om du vill anlägga avloppsanläggning med wc måste du ansöka om tillstånd från miljö- och byggnämnden. Om du vill anlägga avloppsanläggning för endast bad-, disk- och tvättavloppsvatten (BDT-vatten) behöver du anmäla det till miljö- och byggnämnden. Ansökan och anmälan görs på blankett som finns under relaterade dokument på denna sida.

Läs mer

Se dokument och länkar på denna sida.

Uppdaterad: 2018-11-02 Sidansvarig: Frida Lindman

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.