Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Östby vattenverk, Kramfors, invigdes i juni 2018.

Kramfors kommuns Vattenverk

De flesta som bor i någon av kommunens större tätorter har kommunal vattenförsörjning. Tekniska avdelningen sköter och ansvarar för den kommunala vattenförsörjningen i Kramfors Kommun. Vi driver 15 vattenverk runt om i kommunen varav Östby är det största.

Tekniska avdelningens mål är att:

  • Att kunna leverera ett gott vatten med hög kvalitet och med god leveranssäkerhet.
  • Att bedriva vår verksamhet kostnadseffektivt efter självkostnadsprincipen.

Östby vattenverk

Östby vattenverk försörjer Kramfors tätort och området från Klockestrand, Sprängsviken till Väja med dricksvatten. Råvattnet tas från Sjöbysjön och vattenverket producerar ca 3600 m³ dricksvatten per dygn. För att kunna rena råvatten från en sjö till att bli ett bra dricksvatten krävs det flera reningssteg i vattenverket.

  • Kemiskfällning och filtrering i sandfilter för att reducera organiskt material (växt och jordpartiklar).
  • Långsamfiltrering i sand för att ta bort eventuell lukt eller smak
  • UV-ljus och Klorering för att inga bakterier ska komma ut i dricksvattnet.
  • Dosering av kalk och kolsyra för att vattenledningarna inte ska rosta sönder.

Bålsjö och Inviks vattenverk

Tar sitt råvatten från sjöar och renas på liknande sätt som vid Östby vattenverk.

Angsta vattenverk

Angsta vattenverk försörjer Bollsta, Nyland och Prästmon med dricksvatten. Angsta pumpar sitt råvatten ur en grusås för att renas i vattenverket, sedan pumpas vattnet ut på kommunens ledningsnät.

Övriga vattenverk

Övriga 11 vattenverk är borrade hål som tar sitt vatten från berggrunden.

Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

VA-verk enhetschef, Peter Gradin
peter.gradin@kramfors.se

Tekniska avdelningen
Besöksadress
Ringvägen 34, vån 4

Postadress
Kramfors kommun
Tekniska avdelningen
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.