Vattenkvalitet

Vattnets hårdhet

Hur hårt vatten du har beror på vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med hög halt av dessa ämnen kallas hårt vatten. Vattnets hårdhet mäts i dH, så kallade tyska grader, och har betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Att använda mindre mängder tvättmedel minskar belastningen på våra reningsverk.

‌Skala för vattnets hårdhet:

Benämning

Hårdhet dH° (Tyska grader)

Mycket mjukt vatten

0,0 - 2,0

Mjukt vatten

2,1 - 4,9

Medelhårt vatten

5,0 - 9,8

Hårt vatten

9,9 - 21

Mycket hårt vatten

21 -

Vattnets hårdhet, fluoridhalt och distribution område

För att se vattnets hårdhet, fluoridhalt m.m. öppna PDF-filen för respektive vattenverk som finns längre ner under Relaterade dokument.‌

Vattenverk

Område

Östby

Väja - Kramfors -
Klockestrand

Angsta

Väja - Bollstabruk -
Nyland - Prästmon

Bålsjö

Lugnvik - Bjärtrå -
Herrskog - Sandslån - Lo

Invik

Ullånger

Docksta

Docksta

Nordingråvallen

Nordingrå

Kyrkdals

Kyrkdal

Torroms

Torrom

Hol

Hol

Salteå

Salteå

Nyadal

Nyadal

Mjälloms

Mjällom

Norrfällsviken

Norrfällsviken

Bönhamn

Bönhamn

Västansjö

Västansjö

Vattnets hårdhet, fluoridhalt och distribution område

 

Vattnets hårdhet, flouridhalt mm

Vattenverk

Hårdhet dH°
(Tyska grader)

Fluorid
(F) mg/l

Område

Östby

2,6

< 0,1

Väja - Kramfors -
Klockestrand

Angsta

4,8

0,7

Väja - Bollstabruk -
Nyland - Prästmon

Bålsjö

0,7

< 0,1

Lugnvik - Bjärtrå -
Herrskog - Sandslån - Lo

Invik

0,7

< 0,1

Ullånger

Docksta

1,8

1,1

Docksta

Nordingråvallen

1,6

0,4

Nordingrå

Kyrkdals

1,9

1,4

Kyrkdal

Torroms

5,6

1,2

Torrom

Hol

3,0

1,2

Hol

Nyadal

5,1

1,1

Nyadal

Mjälloms

5,7

1,2

Mjällom

Norrfällsviken

4,0–6,3

0,7

Norrfällsviken

Bönhamn

4,3

0,15

Bönhamn

Västansjö

1,1

1,3

Västansjö


Fluor

Fluor är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. I ytvatten, sjöar och vattendrag, är halterna låga medan de varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid.
Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad (fluorsköljningar i skolorna med gott resultat). Mycket små mängder fluorid är nödvändigt för normala livsfunktioner och klassas som ett näringsämne.

Påverkan från dricksvatten

Begränsat Kariesskydd <0,8 mg/l Fluorid (F)

Kariesförebyggande skydd 0,8‑1,2 mg/l Fluorid (F)

Kariesförebyggande effekt 1,3‑1,5 mg/l Fluorid (F)
Vattnet bör ej ges i större omfattning till barn under ½ år.

Kariesförebyggande effekt 1,6‑4,0 mg/l Fluorid (F)
Vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under ½ år.

Kariesförebyggande effekt 4,1‑5,9 mg/l Fluorid (F)
Vattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 års ålder och endast vid enstaka tillfällen till barn under ½ år.

Bör ej konsumeras alls >5,9 mg/l Fluorid (F)
Risk för benskörhet

Fluor

Fluor är ett ämne som förekommer naturligt i naturen. I ytvatten, sjöar och vattendrag, är halterna låga medan de varierar i grundvatten. Särskilt i djupborrade brunnar i berg kan man finna höga halter fluorid.
Fluorens kariesförebyggande effekt är klart visad (fluorsköljningar i skolorna med gott resultat). Mycket små mängder fluorid är nödvändigt för normala livsfunktioner och klassas som ett näringsämne.‌

Påverkan från dricksvatten

Fluorid
(F) mg/l

Anmärkning

Begränsat kariesskydd

< 0,8


Kariesförebyggande skydd

0,8 - 1,2


Kariesförebyggande effekt


1,3 - 1,5


Vattnet bör dock ej ges i
större omfattning till barn
under ½ år

Kariesförebyggande effekt


1,6 - 4,0


Vattnet bör dock endast i
begränsad omfattning ges
till barn under ½ år4,1 - 5,9
Vattnet bör endast i
begränsad omfattning ges
till barn under 7 års ålder
och endast vid enstaka
tillfällen till barn under ½ år

Bör ej konsumeras alls

> 5,9

Risk för benskörhet


Uppdaterad: Sidansvarig: Frida Lindman

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.