Komposti, keräysvälit ja lisäastiat

Uskomme ja toivomme, että hyvillä syntypaikkalajittelukäytännöillä ja ruokajätteen huolellisella lajittelulla pärjäät kaksiosaisella 240 litran jäteastialla, joka talouteesi toimitetaan.

Kerätystä jätteestä Kramforsissa tehdyt analyysit osoittavat, että tyypillisen kotitalouden jäteastiassa on jokaisella tyhjennyskerralla 15 kiloa jätettä, josta lähes 25 % on pakkausmateriaalia, joka on lajiteltava kierrätysasemalla. Toisin sanoen suurin osa ihmisistä pystyisi vähentämään jätteidensä määrää merkittävästi.

Vertailukohtana jäteastian tilantarpeen laskemisessa ovat Avfall Sverigen ilmoittamat vakiomäärät. Ne kertovat, kuinka suuria määriä seka- ja ruokajätettä eri jätemäärät tarkoittavat taloutta kohden. Esimerkkinä on kerros- ja rivitaloissa asuvien kotitalouksien 14 päivän välein tapahtuva jätteidenkeruu, kun kiinteistön lähellä on pakkausten ja jätepaperin keräyspaikka, mutta sitä voidaan soveltaa myös omakotitaloissa pakkausmateriaalin lajittelussa.

Pieni: 90–110 litraa

Normaali: 100–120 litraa

Suuri: 130–160 litraa

Vanhat 370 litran astiat poistuvat käytöstä, kun ruokahävikkiä aletaan kerätä erikseen.

Tiedämme toki, että joskus eteen saattaa tulla tilanne, jossa tarvitaan lisätilaa sekajätteelle. Silloin voit tuttuun tapaan tilata ylimääräisen jäteastian, ja sinulle toimitetaan toinen kaksiosainen jäteastia lisämaksua vastaan. Tilaus tehdään sähköisessä asiointipalvelussa kohdassa "jäteastiat, vaihto ja ilmoitus". Tilaus on tehtävä uudelleen, kun uusi astia on otettu käyttöön ja vanha jäteastia on poistettu käytöstä.

Vanhat 370 litran astiat poistuvat käytöstä ruokahävikkikeräyksen käyttöönoton yhteydessä.

Kotikompostointi

Jos kompostoit ruokajätteesi ja olet tehnyt siitä ilmoituksen kuntaan, voit jatkaa vanhaan tapaan. Kompostointi on biologinen käsittely, joten se on hallituksen päätöksen mukaisesti hyväksyttävä käsittelytapa.

Kaikki omakoti- ja paritalot saavat kaksiosainen jäteastian. Tämä koskee myös talouksia, joissa ruokajätteet kotikompostoidaan. Jos ruokajäteosio on tyhjä, siitä ei makseta maksua painon perusteella. Jos sinulla on joissain tilanteissa tarve lajitella ruokajätteesi muualle kuin omaan kompostiisi, voit lajitella ne tyhjennettävään astiaan. Maksat ruokajätteestä painon mukaan ja ainoastaan tyhjennyksen yhteydessä.

Pidennetty tyhjennysväli

Jos taloudellesi on myönnetty pidennetty tyhjennysväli, tämä pysyy ennallaan myös 1. maaliskuuta jälkeen.