Jätekeräyksen vaatimukset

Vuodesta 2024 alkaen laki edellyttää, että kotitalouksien ja yritysten ruokajätteet on lajiteltava ja kerättävä erikseen. Yrityksille tästä syntyy uusi erilliskäsittelyn vaatimus, joka koskee esimerkiksi keittiöitä, tarjoilua, myyntiä ja mahdollisia henkilöstötiloja.

Kunta vastaa yrityksistä lähtevästä lajitellusta jätteestä, eli on vain kerääjä, jolla on lupa noutaa jätteet.

Nämä kuuluvat jätekeräyksen vaatimuksiin

Jätekeräyksen vaatimukset koskevat kaikkia yrityksiä, joissa syntyy ruokajätettä. Esimerkkejä tällaisesta jätteestä ovat:

  • ravintolajätteet
  • ruokakauppojen ja ravintoloiden hävikkielintarvikkeet (myyntiin kelpaamattomat)
  • henkilökunnan tilojen ruokahävikki
  • nestemäinen elintarvikerasva.

Kaikki ruokajätteet on poistettava pakkauksista ennen kuin ne laitetaan ruokajätteille tarkoitettuihin paperipusseihin.

Jätekeräykseen EIVÄT kuulu

  • muut nestemäiset ruokajätteet kuin rasva, esimerkiksi maito, mehu, kahvi ja vastaavat
  • elintarvike- ja valmistusteollisuuden valmistusprosesseissa syntyvä jäte esimerkiksi leipomoissa, teurastamoissa, panimoissa jne. syntyvä jäte.