Samhällsavdelningen

Samråd angående ändring av byggnadsplan för del av Lunde 14:1


Anslås: 2019-05-06

Tas ned: 2019-05-21

Samråd angående ändring av byggnadsplan för del av Lunde 14:1

Förslaget till planändring finns nu ute på samråd på www.kramfors.se, fram till den 21 maj 2019.

Översänder förslag till ändring av byggnadsplan för del av Lunde 14:1

Planändringens syfte är att delar av prickmarken tas bort för att möjliggöra utökad byggrätt inom del av fastigheten 14:1. I Byggnadsplan för del av Lunde (Lunde 8:1, 14:1 m.fl.), från 1978-08-28, lades prickmark kring då existerande byggnader för att begränsa byggrätten. Efter att dessa rivits har prickmarken utgjort hinder för ny bostadsbebyggelse. Den del av byggnadsplanen som påverkas av ändringen är idag planlagd B - Bostäder.

Planförslaget strider inte mot Kramfors kommuns översiktsplan.

Har ni frågor och funderingar angående planförslaget så kontakta Miljö- och byggavdelningen på 0612-800 00 eller via e-post mob@kramfors.se

Lämna dina skriftliga synpunkter senast den 21 maj 2019 till
Miljö- och byggavdelningen, Ringvägen 34, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.

Detaljplanen hanteras med standardförfarande med samråd, granskning och antagande.

Om det inte framkommer några invändningar mot planen kan den hanteras med begränsat förfarande och antas efter samrådet.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Miljö- och byggavdelningen

Kramfors kommun

Uppdaterad: 2019-05-14 Sidansvarig: Maria Hedman

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.