Kommunstyrelsen


Anslås: 2022-06-17

Tas ned: 2022-07-08

Delegationsbeslut

Införa lokal trafikföreskrift för högsta tillåtna hastigheter inom Kramfors tättbebyggda område.

Kommunstyrelsen beslutar på delegation att anta följande lokala trafikföreskrifter med start på löpnummer 2282 2022:74 till nr 2282 2022:99
Föreskrifterna träder i kraft den 1 juni 2022.

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickats till eller lämnas till Kramfors kommun, Tekniska avdelningen, 872 80 KRAMFORS. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till tekniska avdelningen inom tre veckor från den ni fick del av beslutet.
I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt.

 

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.