Revisionen


Sammanträdesdatum: 2022-06-20

Anslås: 2022-06-27

Kan överklagas till och med: 2022-07-18

Revisionen


Sammanträdesdatum: 2022-06-20

Anslås: 2022-06-27

Kan överklagas till och med: 2022-07-18

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se