Valnämnden


Sammanträdesdatum: 2022-09-14

Anslås: 2022-09-19

Kan överklagas till och med: 2022-10-10

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se