Välfärdsnämndens socialutskott


Sammanträdesdatum: 2022-10-04

Anslås: 2022-10-04

Kan överklagas till och med: 2022-10-25

Protokollet förvaras hos förvaltningen

Uppdaterad: Sidansvarig: Beatrice Halén

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se