Kommunstyrelsen

Beslut om ändring av detaljplan för Hägge Camping


Anslås: 2022-10-14

Tas ned: 2022-11-04

Beslut och handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida https://kramfors.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html Länk till annan webbplats. . Lämna din skriftliga överklagan senast den 4 november 2022 till Miljö- och byggavdelningen, 872 80 Kramfors eller via e-post till mob@kramfors.se

Uppdaterad: Sidansvarig: Henrik Ericson

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun, 872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se