För ökad trygghet

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som redan finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. De dagliga rutinerna förändras och de fysiska och sociala kontakterna minskar. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Här får du information om hur du bör agera i olika situationer samt tips på var du kan få hjälp. Tryck på + och - för att öppna och stänga textfälten.

Stor del av materialet är framtaget av Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland och Polisen. Länets kommuner har erbjudits att använda och sprida kunskapen.

I tider av kris så förstärks den ojämlikhet som finns i samhället. Coronaviruset påverkar allas vår vardag, barn som vuxna. Dagliga rutiner förändras och fysiska och sociala kontakter minskar.

Ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att dina rättigheter kränks. En grundläggande mänsklig rättighet är att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Den gäller alla individer i ett samhälle, kvinnor, män, flickor, pojkar och icke-binära.

Det finns många vuxna och barn som tvingas leva i våldsutsatthet.

Det är viktigt att tänka på att det finns många former av våld, exempelvis fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och så kallat latent våld.

Hit kan du vända dig


Är läget akut ska du kontakta polisen på 112.

Kramfors kommuns handläggare Våld i nära relation
Telefon: 0612-800 65 eller 0612-801 97, mån-fre 08.00- 17.00.
Utanför telefontiden går det bra att ringa 112 och be om socialjouren i Kramfors.

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se

Kramfors kvinnojour - facebook.com/kvinnojourenkramfors
Telefon: 0612-108 28, 08.00-22.00 alla dagar i veckan.

Kvinnofridslinjen, 020-50 50 50

Många elever pluggar nu på distans och vissa fritidsaktiviteter ställs in för att minska smittspridningen av coronaviruset. Barn, unga och vuxna är därför hemma mer än vanligt och det kan finnas de som känner sig oroliga och stressade. Vuxna som inte mår bra kan bli arga, irriterade och ibland också våldsamma.

Det är aldrig ett barns fel om vuxna blir arga, bråkar eller slåss. Ingen har rätt att slå barn, säga elaka saker till barn eller hota barn. Allt våld är olagligt i Sverige och alla barn har rätt att skyddas från alla former av våld.

Om du känner att det är jobbigt hemma, att du känner dig otrygg eller är rädd så finns det hjälp att få. Berätta för någon du litar på, det kan kännas skönt att få prata med någon som lyssnar.

Tips på vart du kan vända dig

Ring eller chatta med en kompis, släkting eller någon annan vuxen som du litar på, eller chatta med en av de organisationer som arbetar för barn:

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se

Kramfors kommuns handläggare Våld i nära relation
Telefon: 0612-800 65 eller 0612-801 97, mån-fre 08.00-17.00.
Utanför telefontiden går det bra att ringa 112 och be om socialjouren i Kramfors.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats. har information om corona för barn på olika språk.

Råd och tips kring psykisk hälsa i kristider Länk till annan webbplats.

Att känna oro och rädsla inför det som händer är inte konstigt. För att minska oron är det viktigt att sköta sina skoluppgifter och hålla fast vid vardagsrutiner. Du som är ung har rätt till hälsa, utbildning och fritid. Försök att hitta på roliga saker - träna online, hitta på något utomhus, baka, ring till en vän eller en släkting.

Tips om du känner dig orolig

1 Prata med en bra vuxen. Berätta hur du känner och vad du tänker.

2 Gör vanliga saker. Om du känner dig mycket orolig är det bra att försöka göra sådant som du mår bra och känner dig lugn och trygg av.

3 Välj bort. Det är inte lätt att undvika information om coronaviruset, men om du märker att du blir väldigt orolig av att titta på nyheterna, försök då att låta bli att se eller lyssna på sådant som gör dig mer rädd. Om någon pratar om sådant som gör dig rädd, gå därifrån eller be personen att sluta.

4 Tänk på att vuxna jobbar för att stoppa spridningen. Det är något ovanligt som har hänt och många vuxna i samhället jobbar för att hitta lösningar. Det kan vara skönt att veta att många arbetar för att stoppa smittspridningen.

5 Använd en chattjänst om du behöver någon att prata med, t ex bris.se Länk till annan webbplats.

Källa: Bris

Mer information

Råd och tips Länk till annan webbplats. kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se

Kramfors kommuns handläggare Våld i nära relation
Telefon: 0612-800 65 eller 0612-801 97, mån-fre 08.00- 17.00.
Utanför telefontiden går det bra att ringa 112 och be om socialjouren i Kramfors.

Rädda Barnen Länk till annan webbplats. har information om Corona för barn på olika språk.

Är du förälder eller en viktig vuxen? Coronaviruset innebär förändringar som kan oroa barn och unga. Som vuxen är det viktigt att du behåller lugnet. Ta en vecka i taget och utgå ifrån det ni vet. Barn är generellt bra på att vara i nuet.

Tips för att hantera barnets oro

  • Prata med barn om deras oro
  • Ta dig tid att lyssna
  • Utgå från barnets frågor
  • Håll dig endast till fakta
  • Behåll lugnet och sprid hopp

    Källa: Rädda Barnen

För dig som är hemma med barn på grund av coronaviruset är det bra att försöka upprätthålla vardagsrutiner. Rör på er och gör aktiviteter som ni mår bra av, gärna i friska luften. En ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att människors rättigheter riskerar att kränkas.

Tänk på att risken för konflikter i familjen kan öka när vardagsrutinerna förändras. Det är också viktigt att du tar ansvar för att hjälpa barnet med skolarbetet.

Mer information

Rädda barnens hemsida Länk till annan webbplats. finns fler tips för föräldrar och viktiga vuxna.

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se

Kramfors kommuns handläggare Våld i nära relation
Telefon: 0612-800 65 eller 0612-801 97, mån-fre 08.00- 17.00.
Utanför telefontiden går det bra att ringa 112 och be om socialjouren i Kramfors.


Är du förälder eller en viktig vuxen? Coronaviruset innebär förändringar som kan oroa barn och unga. Som vuxen är det viktigt att du behåller lugnet. Ta en vecka i taget och utgå ifrån det ni vet. Barn är generellt bra på att vara i nuet.

I tider av kris förstärks den ojämlikhet som finns i samhället. Coronaviruset påverkar vår vardag, barn som vuxna. Dagliga rutiner förändras och fysiska och sociala kontakter minskar.

Barns rättigheter riskeras att kränkas. En grundläggande mänsklig rättighet är att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det finns många som tvingas leva i våldsutsatthet, barn är särskilt utsatta.

För familjer som är i svåra livssituationer är andra vuxna oerhört viktiga. Isolering och ökad stress i hemmet innebär att redan utsatta barn och ungdomar blir ännu mer utsatta.

Du som är granne, lärare, släkting, tränare eller annan vuxen som känner barnet kan göra skillnad. Hör gärna av dig till barn i din närhet, fråga hur de mår och hur de har det.

Kontakter

Är läget akut ska du kontakta polisen på 112.

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se

Kramfors kommuns handläggare Våld i nära relation
Telefon: 0612-800 65 eller 0612-801 97, mån-fre 08.00- 17.00.
Utanför telefontiden går det bra att ringa 112 och be om socialjouren i Kramfors.

Bris vuxentelefon om barn, 077-150 50 50.

Länk: Råd och tips om psykisk hälsa kopplat till covid-19 Länk till annan webbplats.

Barn har rätt att skyddas mot alla former av våld och övergrepp, även på nätet. I takt med att fler tillbringar tid i hemmet ökar internetrelaterade sexualbrott mot barn. Förövarna tar kontakt via sociala medier, chattar, onlinespel och vanliga sajter i syfte att komma åt privata bilder eller begå sexuella övergrepp.

Tips till föräldrar och andra vuxna

1. Ta reda på vilka sajter barnet använder och besök dem själv.

2. Fråga inte bara hur barnet har det i skolan eller på träningen, utan också hur det är på nätet.

3. Berätta att det finns vuxna på nätet som försöker utnyttja barn. Dessa vuxna är bra på att luras, och kan verka unga och schysta. Ofta lockar de med olika saker eller ber om hjälp.

4. Uppmana barnet att vara försiktigt med att lämna ut privat information eller skicka bilder till någon som barnet inte har träffat. Man bör inte heller prata i webbkameran med okända personer om inte de visar sig själva.

5. Be barnet berätta för dig: Om en person de har kontakt med på nätet säger sig vara ung men skriver på ett vuxet sätt. Om personen börjar prata om sex eller vill träffas.
(Källa: Polisen)

Mer information

Är läget akut ska du kontakta polisen på 112.

Statens medieråd om ungas digitala vardag: Digitala medier på föräldriska Länk till annan webbplats.

Läs mer om polisens arbete mot så kallad gromning och om hur du kan
skydda dig mot brott på nätet Länk till annan webbplats.. Vid misstanke om brott, tveka inte att anmäla!

Kramfors kommuns socialtjänst Barn & Unga
Telefon: 0612-802 06 E-post: barnochunga@kramfors.se


I tider av kris så förstärks den ojämlikhet som finns i samhället. Dagliga rutiner förändras och fysiska och sociala kontakter minskar.

Ökad isolering kan leda till särskild utsatthet och att dina rättigheter kränks. Kriser utnyttjas ofta av bedragare och det finns en risk att bli utsatt för bedrägerier med en Corona-aspekt. Grupper som särskilt identifierats är självisolerade och de i karantän.

Polisens tips för att skydda dig

Lämna aldrig ut personliga uppgifter och koder på uppmaning av någon annan, varken över telefon eller via nätet. Be att få motringa, men var noga med att själv söka upp rätt nummer. Ring inte numret du fått av personen som ringt upp dig. Var även sunt kritisk vid personliga möten.

  • Öppna aldrig ett mail om du är osäker på vem avsändaren är.
  • Klicka aldrig på en länk du inte känner igen.

Om du handlar på nätet. Tänk dig för innan du lämnar ut dina kortuppgifter. Använd dig av säkra betaltjänster och i kombination med ditt Bank-id. Minska pengarna på det konto ditt betalkort är knutet till. För över mellan konton vid behov.

Släpp inte in personer i din bostad om du inte är säker på vilka de är eller har bokat träff med dem. Kontrollera legitimation om du kan.

Läs mer på polisens hemsida Länk till annan webbplats..

Är du över 65, känner dig ensam och behöver någon att prata med kan du kontakta Äldrelinjen Länk till annan webbplats..

Kontakta polisen om du blivit utsatt eller tror att du blivit utsattför bedrägeriförsök på telefonnummer 114 14. Är det en akut situation ring 112.

Kontakta din bank så snart som möjligt.


Råd och kunskap på andra språk

Rädda barnen har information arabiska, dari, engelska, persiska, spanska, somaliska, tigrinska på sin webbsida. Du hittar länk under Relaterade länkar.

Uppdaterad: Sidansvarig: Liv Höglund

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.