Frågor och svar – bildning

Information angående covid-19 från bildningsförvaltningen.

Förskola, grundskola och fritidshem

Viktigt att veta är att Kramfors kommun följer de lagar som reglerar sekretess; vi kommer därför aldrig lämna ut information om vem som insjuknat eller hur hen blivit smittad. Individens personliga integritet är oerhört viktig att värna. Detta innebär att vi inte kan svara på frågor som gäller enskilda fall.

Vi vill dock försäkra dig som vårdnadshavare om att vi arbetar på många sätt för att förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och det ligger i vårt uppdrag att bemöta och behandla alla människor likvärdigt.

Här kommer svar på ett antal frågor som vi får från vårdnadshavare:

Vilka åtgärder tar Kramfors kommuns skolor, förskolor och fritidshem för att undvika smittspridning av coronaviruset?
Vi arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

När ska mitt barn stanna hemma?
Så fort barnet känner sig sjukt, eller är på väg att bli sjuk, med symptom som snuva, hosta eller feber, ska hen vara hemma. Märker vi sjukdomssymptom på förskolan/skolan/fritids kontaktar vi vårdnadshavare för hämtning.

Vi har konstaterad covid-19-smitta i familjen. Ska mitt barn stanna hemma?
Från och med tisdag 1 december 2020 lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation att friska elever som bor tillsammans med en eller flera personer med dokumenterad covid-19 ska stanna hemma.

Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.

Vad ska jag göra om jag är orolig för att skicka mitt barn till skolan eller förskolan?
Då ska du ta kontakt med någon personal som känner ditt barn, till exempel lärare eller förskollärare, för dialog. Inriktningen är att om barnet är fri från symptom ska hen gå i skolan. Skolan beviljar inte ledigt på grund av rädsla.

Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Vad ska vi göra?
Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning och bedömning.

Det går rykten om att ett barn i min sons klass smittats. Vad ska jag göra?
Kramfors kommun har tydliga rutiner för hur detta hanteras. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.


Vad händer om en lärare/förskollärare eller annan personal i arbetslaget blir smittad?
Då är hen hemma och sjukskriven. Verksamheten fortsätter och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Om en arbetsgivare håller föräldrar hemma, ska barnen ändå vara i skola eller på förskola?

Om ett barn bor tillsammans med någon som blivit diagnosticerad med covid-19 ska även barnet vara hemma. Hur länge man ska vara hemma kan variera, men vi hänvisar till regionens smiddskydd i varje enskilt fall.


Kan covid-19 smitta genom skolans mat och köksutrustning?
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten.

Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.
(Källa: Livsmedelsverket)

Till huvudsidan om coronaviruset

Uppdaterad: Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.