• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Medborgardialog

Ett ökat engagemang och förbättrad delaktighet i aktuella frågor – det är syftet med våra medborgardialoger. Vårt sätt att arbeta är helt enkelt ett arbete för att stimulera och förnya demokratin.

En bra dialog kännetecknas av ett samspel mellan medborgare, tjänstepersoner och förtroendevalda.

Varför?
Ett ökat engagemang och förbättrad delaktighet i aktuella frågor – det är syftet med våra medborgardialoger. Vårt sätt att arbeta är helt enkelt ett arbete för att stimulera och förnya demokratin.

Vilka?
En bra dialog kännetecknas av ett samspel mellan förtroendevalda, tjänstemän och medborgare.

Varje år ska alla nämnder i sin verksamhetsplan visa på vilka medborgardialoger som ska göras under året. Återrapporteringen av medborgardialogerna sker i delårs- och årsbokslut.

Olika sorters dialog
Förutom lagstadgade samråd finns följande möjligheter till medborgardialog genom:

  • Allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige
  • Medborgarförslag till kommunfullmäktige
  • Synpunkten
  • Nämndernas medborgardialoger

En del av Vision 2031
Att vara en öppen och inkluderande kommun som bjuder in till dialog samt stöttar engagemang bland invånarna ligger helt i linje med den vision vi antagit. Så här står det i Vision 2031:

År 2031 är Kramfors möjligheternas kommun med en mångfald av miljöer för bästa livskvalitet i alla dess former. Våra olika kompetenser och erfarenheter ligger till grund för en påtagligt positiv och hållbar utveckling där alla inkluderas och bidrar efter sina egna förutsättningar. (Vision 2031)

Exempel
På undersidan hittar du exempel på en större medborgardialog som vi haft.

Uppdaterad: 2019-05-26 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Andreas Gylling
Samhällsavdelningen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.