Generationernas park

Under 2013 arbetade Kramfors kommun tillsammans med medborgare i Ullånger med ortens attraktivitet och själ i projektet Attraktiva platser. Projektägare var Akademi Norr.

Målet med projektet var att inspirera och ta fram nya metoder för hur attraktiva platser kan skapas. Det långsiktiga målet var att skapa bättre förutsättningar för lokal utveckling av livsmiljön. Förutom Ullånger ingick även Nordingrå och Bollstabruk i satsningen.

I Ullånger valdes en yta i centrala samhället ut som föremål för utvecklingen. Tillsammans med skolan, föreningar, organisationer och andra arbetade vi fram förslag på hur man skulle kunna förändra den asfalterade ytan (som mest användes som parkering) till en levande, rolig lekplats.

Här kan du se en film om vad som gjordes

En hörnpelare i arbetet var medborgardialogen
Metoderna bestod av:

  • en temadag på skolan
  • en rundvandring i samhället
  • djupintervjuer gruppintervjuer en workshop

Oavsett vilken av de ovan nämnda metoderna som användes var grunden samma frågeställningar, som anpassades till målgruppen för dialogen.

Finansiell ram
För att uppnå konkreta resultat fanns en budget på 600 000 kronor där invånarna fick vara med och avgöra hur pengarna skulle användas. 

Temadagen på skolan genomfördes som heldag med elever från förskola till årskurs 6, som klassvis fick ta fram idéer hur Ullånger kan bli en attraktivare plats att bo och verka på. Det pedagogiska materialet och upplägget togs fram i samverkan med skolans personal. Under dagen medverkade även den lokala orienteringsklubben, som hade placerat ut kontroller i Ullånger. Detta innebar att de äldre barnen fick använda kartor och samtidigt arbeta med att stärka livsmiljön i den egna tätorten.

Vid tätortsvandringen var det de boende som visade och berättade om sin ort för politiker och tjänstemän vid Kramfors kommun.

Gruppintervjun Ullångerspelet baserades på en metod som kallas för Landsbygd 2.0, där deltagarna arbetar med mentala bilder, framtidsvision och konkreta förslag på insatser på den egna orten. För djupintervjuerna handplockades att antal personer med olika kön, ålder och relation till Ullånger för att borra djupare i vad som utgör själen för Ullånger. Workshopen genomfördes med blandad grupp av politiker, tjänstemän och de som bor och verkar i Ullånger.

Resultatet blev Generationernas park; en idé från skolans elever som förädlades under medborgardialogen. I parken finns saker som hör samman med miljön i eller omkring Ullånger, till exempel båten Kusttrafik och den rikskända klädgalgen.

Under arbetet togs även en utvecklingsplan för Ullånger fram. Insatserna har bidragit till att stärka livsmiljön i samhället. Trafikmiljön har dessutom förbättrats vid skolan.

Parken togs i bruk med en välbesökt invigning.

Uppdaterad: 2020-07-17 Sidansvarig: Ann-Cathrin Granbäck

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Utvecklingssekreterare
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.