• |
  • Lättläst
  • | Anpassa
  • | Karta
  • | Other languages

Suomen kielen hallintoalue –
Finskt förvaltningsområde, FFO 

Kramforsin kunta, osa Ruotsin suomen kielen hallintoaluetta

Kramforsin kunta kuuluu 1. helmikuuta 2019 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kunnassa asuvilla ruotsinsuomalaisilla on vahvistettu suoja sen perussuojan lisäksi, jonka laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä antaa maan kaikille viidelle kansalliselle vähemmistölle (ruotsinsuomalaisille, tornionlaaksolaisille, saamelaisille, romaneille sekä juutalaisille).

Vahvistettu suoja tarkoittaa sitä, että Kramforsin kunnan ruotsinsuomalaisilla on oikeus muun muassa käyttää suomen kieltä yhteydenpidossa kuntaan ja saada myös suullinen ja kirjallinen vastaus suomeksi. Kunnan tulee myös merkittävässä määrin pystyä tarjoamaan lasten- ja vanhustenhoitoa suomen kielellä.


Kramfors kommun, en del av Sveriges finska förvaltningsområde


Kramfors kommun ingår sedan 1 februari 2019 i finskt förvaltningsområde. Det innebär att sverigefinnar bosatta i kommunen har förstärkt skydd utöver det grundskydd som lagen för minoriteter och minoritetsspråk ger för landets samtliga nationella minoriteter (sverigefinnar, tornedalingar, samer, romer och judar).

Förstärkt skydd betyder att sverigefinnar i Kramfors kommun har bland annat rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen och att få svar i tal och skrift på finska. Kommunen ska också, till väsentlig del, kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

TAPAHTUMAKALENTERI SYKSY 2019 - SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE
Evenemangskalender hösten 2019 - Finskt förvaltningsområde

9/9 16.30 Neuvonpito / Samråd
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jan Sahlén avaa neuvonpidon. Tämän jälkeen työskentelemme yhdessä. Fiikka klo. 16.30 lähtien. Neuvonpito klo. 17.00-18.30. ABF, Parkgatan 14, Kramfors

17/9 18.00 Ny Finsk Film 1 / Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja / Glada tider, Kverulanten
Liput paikalla/biljetter på plats: 50 kr. 2018. 115 min. Finskt tal, svensk text. Royal Bio, Biblioteksg 8, Kramfors

21/9 14.00 Sieniretki / Svamputflykt Huom! Muutos päivässä! / Obs! Ändrat datum!
Icktjärnsbergetin luonnonsuojelualue. Icktjärnsbergets naturreservat

22/10 18.00 Ny Finsk Film 2 / Aurora
Liput paikalla/biljetter på plats: 50 kr. 2019. 106 min. Finskt tal, svensk text. Royal Bio, Biblioteksg 8, Kramfors

19/11 18.00 Ny Finsk Film 3 / Oma maa / Det egna landet
Liput paikalla/biljetter på plats: 50 kr. 2018. 108 min. Finskt tal, svensk text. Royal Bio, Biblioteksg 8, Kramfors

20-25/11 Sateenkaariviikko / Regnbågsveckan
Ohjelmasta ilmoitetaan myöhemmin. Program meddelas senare.

25/11 16.30 Neuvonpito / Samråd
Fiikka klo. 16.30. Neuvonpito klo. 17.00-18.30, ABF, Parkgatan 14, Kramfors

Tarkempaa tietoa jokaisesta tapahtumista ilmoitetaan Kramforsin kunnan kotisivulla ja kunnan Facebookissa. Lämpimästi tervetuloa kaikki ruotsinsuomalaiset ja suomen- ja meänkieliset!

Närmare information om varje aktivitet publiceras på hemsidan för Kramfors kommun och kommunens Facebook. Varmt välkomna alla sverigefinnar och finsk- och meänkielitalande!

Kramforsin kunta kuuluu 1. helmikuusta 2019 lähtien suomen kielen hallintoalueeseen mikä merkitsee sitä, että suomen kielellä ja kulttuurilla on vahvistettu suoja kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan.

Kramfors kommun ingår sedan 1 februari 2019 i finskt förvaltningsområde, vilket innebär det finska språket och kulturen har ett förstärkt skydd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Uppdaterad: 2019-09-02 Sidansvarig: Kristiina Oikari

Kontakt

Kom in kundtjänst
Tel: 0612-800 00

Besöksadress
Torggatan 2

Postadress
Kramfors kommun
872 80 Kramfors

kommun@kramfors.se

Kontaktperson
Kristiina Oikari
Samordnare/projektledare
Finskt förvaltningsområde
0612-800 45
kristiina.oikari@kramfors.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår
användning av cookies.